top of page

ARKIVFAGLIGE KONSULENTER

Stiftelsen Asta er Norges fremste arkivfaglige konsulenthus. Vi er over 40 ansatte og tilbyr alt av arkivfaglige tjenester.

LYS315684_ASTA_SKISSE_001-lpr.jpg

PAPIRARKIVER

Ordning - digitalisering - skanning - mediekonvertering

  • God orden i arkivet er en forutsetning for rask fremfinning og god saksbehandling.

  • Opprydding forminsker arkivbestanden og historisk arkiv (materiale eldre enn 25 år, eller arkiv etter  nedlagt virksomhet) kan etter ordning avleveres til arkivdepot. Dette frigjør plass i lokalet.

  • Et ryddig og registrert arkiv er mer tilgjengelig for formidling og forskning.

Offentlige arkiver som ikke lenger er i bruk for administrative formål, skal avleveres til arkivdepot. Dette gjelder også arkiver etter organ som er lagt ned eller har avsluttet sin virksomhet.

Siden 1998 har Stiftelsen Asta ordnet eller ledet ordningen av mange av de største og mest komplekse arkivene som er blitt avlevert til Riksarkivet og Statsarkivene. Vi har også gjennomført en rekke arkivprosjekter med avleveringer til Oslo byarkiv.


Stiftelsen har gjennomført omkring tre hundre ordningsprosjekter de siste årene. En stor del av prosjektene har blitt utført i offentlig sektor, men vi ordner også privatarkiver. Prosjektene gjennomføres ute hos kunden eller i stiftelsens lokaler.

Server Installation

ELEKTRONISKE ARKIVER

Uttrekk - rådgivning - innsynsløsninger

Vi bistår med alt av uttrekkstjenester. Våre rådgivere hjelper deg med å definere hvordan prosjektet skal utformes.

forretnings

RÅDGIVNING

Innføring av nye systemer - arkivnøkkel - arkivplan

Våre dyktige konsulenter hjelper deg med alle arkivfaglige spørsmål.


Vi utarbeider arkivnøkler / klassifikasjonssystemer, bevarings- og kassasjonsplaner, arkivplaner og arkivrutiner.


Vi gjennomfører også kartlegginger av papirarkiv, elektroniske arkiv og arkivdanning. Har du fått tilsyn fra Arkivverket, og trenger hjelp til å lukke pålegg?


Vi kan hjelpe deg.​

bottom of page