top of page

HVEM VI ER

Arkivfaglig kompetanse og programvare

Stiftelsen Asta ble opprettet 18. september 1995 av Arkivforbundet og Riksarkivaren.

Stiftelsens formål er å fremme standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av informasjon om arkivbestanden i offentlige og private virksomheter.


Vi oppfyller formålet ved å utvikle og forvalte programvaren Asta og Arkivportalen.no.  

Gjennom 25 år har vi utviklet oss til å bli Norges fremste tjenesteleverandør innen arkivordning, digitalisering, uttrekk av elektroniske arkiver og andre arkivfaglige konsulenttjenester. Stiftelsen har 40 høyt kvalifiserte ansatte. 

LYS315694_ASTA_SKISSE_010-lpr_edited.jpg

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

bottom of page