top of page

PROGRAMVARE

Programvaren Asta og Arkivportalen

ASTA-7_edited.png

ASTA 7

Vår nye plattform

For papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser.

LYS318184_ASTA_SKISSE_014-lpr_edited.jpg

ASTA 5

Historiske arkiver

Asta 5 er et komplett program for beskrivelse og forvaltning av eldre, avsluttede arkiver.

Brass Door Handle

ARKIVPORTALEN

Katalog for publiserte arkiver

Arkivportalen ble etablert i 2010. Søketjenesten er utviklet og driftet av Stiftelsen Asta. Arkivportalen.no er inngangsporten for arkivinformasjon på internett. Arkivverket, kommunale og private arkivinstitusjoner og arkivskapere, museer og biblioteker publiserer på Arkivportalen.

Lesekart

ASTA MAPPER

For uttrekk og kvalitetssikring av arkivdata

Arkivbaser kan importeres til Asta 7 "som de er skapt". Men når det er behov for å kvalitetssikre dataene eller ordne dem slik at de egner seg for publisering/deling, da bruker vi Asta Mapper. 

Her finner du verktøy for å "mappe" tabeller og felt, analysere data og evt. ordne og korrigere. 

Når arkivet er slik det skal bevares produserer Asta Mapper arkivpakker av resultatet.  

STIFTELSEN ASTA

Takk for tilbakemeldingen!

bottom of page