top of page
Server Installation

ELEKTRONISKE ARKIVER

Uttrekk - rådgivning - innsynsløsninger

Vi hjelper deg med å produsere uttrekk fra elektroniske arkiver, både fra Noark- og fagsystemer. Vi hjelper deg med både langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av dine data.

Våre arkivuttrekk oppfyller riksarkivarens krav til bevaring av elektronisk arkivmateriale. Våre arkivpakker godkjennes av både Arkivverket og andre arkivdepotinstitusjoner. Elektroniske filer blir konvertert til gyldig arkivformat.

Vår innsynsløsning sikrer gjenfinning og tilgang til data og filer i en enkel og brukervennlig løsning. Du kan trygt skru av gamle systemer og samle alt i en innsynsløsning.

Våre dyktige konsulenter hjelper deg på veien i valget mellom Noark-uttrekk, SIARD-uttrekk og tabelluttrekk.

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

bottom of page