top of page
office

RÅDGIVNING

Innføring av nye systemer - arkivnøkkel - arkivplan

Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling

  • Vi kan gi råd og veiledning i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling.

Periodisering og bortsetting

  • Vi kan utføre periodisering og bortsetting av arkivmaterialet. Vi kan komme med forslag til inndeling i arkivdeler ut fra Noark-standarden.

Arkivrutiner

  • Vi kan gjennomgå arkivrutinene i din organisasjon og komme med forslag til forbedringer tilpasset arkivforskriften og Noark-standarden.

Arkivnøkkel

  • Vi kan utvikle ny arkivnøkkel eller revidere den gamle. Målet er å lage en arkivnøkkel som er funksjonell og brukervennlig.

  • Arkivnøkkelen skal gjenspeile arkivskapers saks- og arbeidsområder, og skal oppfylle gjeldende forskriftskrav og prinsipper for arkivnøkler i statsforvaltningen. Arkivnøkkelen bør også ta høyde for nye tildelte arbeids- og ansvarsoppgaver, og eventuelle fremtidige fremtidige omorganiseringer i virksomheten.

  • Man bør revidere arkivnøkkelen ved periodisering, eller innføring av nytt saksbehandlingssystem. Vi vil da utvikle arkivnøkkelen på en slik måte at den enkelt vil kunne implementeres i det fremtidige elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet.

  • Arbeidet utføres i samarbeid med arkivskaper og de som skal bruke arkivnøkkelen.

  • For private og mindre virksomheter som ikke omfattes av Arkivloven kan vi skreddersy en mindre omfattende arkivnøkkel. Vi kan utarbeide arkivnøkkelen i sin helhet, eller bistå som rådgiver i arbeidsprosessen.

Arkivplan

  • Vi kan utarbeide arkivplan for din virksomhet. Vi kan utforme planen i sin helhet eller fungere som rådgiver i arbeidsprosessen.

Quiet Desk

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

bottom of page