top of page
Woman with Computer

PRAKTISK INFORMASJON

FELLES FOR ALLE KURS

Alle kursene våre holdes på Microsoft Teams.

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Avbestilling og fakturering
Påmeldingen er økonomisk bindende fra og med 5 virkedager før kursstart. Kan du ikke møte pga. sykdom, refunderes kursavgiften ved fremleggelse av sykemelding fra lege. Husk at du kan overlate kursplassen din til en kollega ved sykdom o.l. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 3 virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

bottom of page