top of page

ASTA 7

Vår nye plattform

For papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser.

ASTA-7_edited_edited.jpg
Asta 7: Services
meny.png

FOR ALLE ARKIVER

Papirarkiver, digitalisering og digitalt skapt

Det virkelig nyskapende med Asta 7 er selve databasen. Den lar deg importere Asta 5 arkivene dine, uttrekk (fra både NOARK og fagsystemer) og digitaliserte dokumenter og filer.

DIGITALISERING

For eldre og nyere arkiver

Fordi Asta 7 tar imot både papirarkiver og digitalt skapte arkiver støttes arbeidsprosessen, enten du skal jobbe med eldre materiale eller digitalisere dokumenter som hører til et uttrekk.

Artboard 1.png
SIARD_edited.jpg

SIARD

Fint for lagring, Asta7 for innsyn.

SIARD har blitt et utbredt format for bevaring av arkivbaser. Asta 7 lar deg importere SIARD basene dine. Du kan utforske, berike med digitaliserte dokumenter, gi innsyn og publisere på vanlig måte. Arkivet ligger fortsatt trygt "som det ble skapt" i SIARD.

ORDNE

Det beste fra Asta 5, bare raskere

Å ordne og forvalte arkiver i Asta 7 er raskt, enkelt og oversiktlig. Asta 7 bevarer det som er bra med tidligere versjoner, fjerner tidstyvene og forenkler.

Skjermbilde 2021-04-26 kl. 11.15.22.png
Asta 7: Team

VEIKART 2022

Videre utvikling

Har du allerede Asta 5 kan du oppgradere til Asta 7 når du måtte ønske det. 

Funksjonelt har Asta 7 en del egenskaper du ikke finner i Asta 5. Samtidig er det noen funksjoner du finner i Asta 5 vi fortsatt ikke har utviklet i Asta 7. 

Asta 7 har allerede god støtte for: 

 • Ordning/registrering av papirarkiver.

 • Eksport/import - frem til alle funksjoner er på plass, kan det være behov for å gjøre jobben ferdig i Asta 5. Vi har bygget eksport/import funksjoner som gjør det enkelt å flytte arkiver mellom Asta 5 og 7.

 • Uttrekk/elektroniske arkiver. Vi har bygget en import funksjon for SIARD uttrekk. Denne gjør det enkelt å ta arkivpakker inn i Asta 7 for søk og oppslag på vanlig måte. Denne funksjonen krever at det settes opp en visningsmal for databasetypen du vil importere. Asta 7 støtter også import av tabelluttrekk. 

 • Innsyn. Vi har bygget en innsynsløsning som kan benyttes internt i arkivtjenesten eller deles med arkivskaper/publikum. 

 • Digitalisering. QR-koder kan skrives ut fra katalogen og benyttes ved digitalisering av papirarkiver. Asta 7 integrerer godt med f. eks. PixEdit slik at dokumentene kommer på rett plass i katalogen etter visuell kontroll. 

Hva kommer i 2022? 

Vårt mål er at Asta 7 skal være en fullgod erstatter for Asta 5 i løpet av 2021. De store oppgavene som gjenstår er: 

 • Aksesjon

 • Magasinstyring

 • Aktør

 • Skjerming

 • Publisering til Arkivportalen 

 • Bestilling

Asta 7: Tekst

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

Asta 7: Contact
bottom of page