top of page
Using a Computer

GRUNNKURS

For både uerfarne og litt mer drevne brukere

Arkivfaglig introduksjonskurs
Mangler du arkivfaglig erfaring? Arkivfaglig introduksjonskurs er et halvdagskurs beregnet på deg som har liten eller ingen arkiverfaring. Kurset gir et innblikk i grunnleggende arkivkunnskap og arkivforståelse, og er ment som en introduksjon i faget før man går på Asta Basis. Det vil imidlertid også være nyttig for nye arkivmedarbeidere som ikke skal jobbe med programvaren Asta.

 

Innhold:

 • Hva er arkiv, og hvordan oppstår de?

 • Gjennomgang av sentrale, arkivfaglige begreper

 • Arkivlandskapet og relevant lovverk

 • Proveniens

 • Hvordan forholde seg til et arkiv?

 • Allment arkivskjema

 • Viktige prinsipper ved ordning

 • Litt om oppstart i Asta
   

Pris kr. 3 307,-

 
 

Asta Basis
Introduksjonskurs med fokus på arkivregistrering og de mest brukte funksjonene i Asta.

 

Innhold:

 • Programmets oppbygging

 • Registrering av arkiv og arkivenheter med deres innbyrdes relasjoner

 • Detaljregistrering av foto, tegninger og kart

 • Hvordan knytte til digitale elementer

 • Klausulering

 • Registrering av aktør, deriblant arkivskaper, og relasjonene de har til hverandre og arkivenhetene

 • Flytting, renummerering og inkorporering av arkivenheter

 • Utskrifter av rapporter, arkivlister, etiketter med mer

 • Enkelt og avansert søk i Asta
   

Pris kr. 5 133,-

 
 

Asta Administrasjon
Dette kurset tar i hovedsak for seg mer spesialiserte funksjoner i Asta. Kursdeltakerne bør ha kjennskap til de mest brukte funksjonene i Asta, og forutsetter kunnskaper tilsvarende Asta Basis.

 

Innhold:

 • Depotstyring - hvordan opprette magasiner og bruke Asta til å ha kontroll på arkivbestanden og dens plassering

 • Aksesjon/tilvekst

 • Brukeradministrasjon - hvordan opprette nye brukere, gi programtilganger, opprette nye depoter, akkumulatorer og liknende

 • Import/eksport

 • Massedigitalisering - knytte større mengder digitalt materiale til registreringene
   

Pris kr. 5 133,-

STIFTELSEN ASTA

Takk for innsendingen din!

bottom of page