top of page

ASTA 5

Beskrivelse av avsluttede arkiver

Asta 5 er et komplett program for beskrivelse og forvaltning av eldre, avsluttede arkiver. Asta 5 er fundert på metodikk og informasjonstyper for forvaltning av papirarkiver. 

 • Asta 5 tilbyr:

  • Modul for arkiv- og aktørbeskrivelse, samt mulighet til å publisere disse til Arkivportalen.no*

  • Modul for utskrift og rapportering

  • Modul for magasinstyring og aksesjon- og tilvekstregistrering

  • Moduler for import og eksport

  • Bruker- og tilgangsstyring

  • Import og behandling av tilknyttede digitale filer

 • Disse modulene er valgfrie. Systemet egner seg godt for alle organisasjoner som skal forvalte arkiver.

 • Asta 5 brukes i dag av en lang rekke institusjoner i offentlig forvaltning og kultursektoren.

* Publisering til Arkivportalen krever egen avtale med Stiftelsen Asta.

LYS318184_ASTA_SKISSE_014-lpr_edited.jpg

TEKNISK INFORMASJON

Operativsystemer
Asta 5 kan installeres på alle Microsoft Windows plattformer. Asta 5 støtter ikke installasjon på andre operativsystemer.

Vi anbefaler at man installerer programvaren på en Microsoft Windows server 2012.
   

Database
Asta 5 benytter Oracle som databaseløsning. Vi anbefaler Oracle XE 11g eller nyere.

Komponenter
Asta 5 er oppbygd av følgende komponenter:

 • Asta-klienten

 • JBoss applikasjonsserver

 • JackRabbit fillager

Rapporter 
For å ta ut rapporter i Asta 5 forutsettes det at Microsoft Office er installert. I tillegg kreves en pdf-leser, f.eks. Adobe.

Installasjon 
Stiftelsen Asta tilbyr installasjon av Asta 5. Vennligst ta kontakt for priser.

ASTA ONLINE

TILLEGG TIL ASTA 5

Asta Online gjør enkle funksjoner i Asta tilgjengelige i en nettleser.

UTSKRIFT

Utskrift av etiketter og rapporter kan ta tid i Asta 5.  Asta Online fjernet dette problemet.

TIDSBESPARENDE

Funksjonen søk/erstatt lar deg hurtig gjennomføre korrektur på data som allerede er blitt registrert.

Woman on Her Computer

LAST NED

& systemkrav

Vurderer du å sjekke Asta Online, les denne veiledningen først.


Brukermanual Asta Online

Systemkrav

 • Asta 5.4.3 eller nyere. 

 • Port 9090 må være åpen mellom Asta online-serveren og de som skal bruke programmet. 

I tillegg bør det være 4–8 GB ledig minne på maskinen der Asta Online installeres, og ledig prosessorkapasitet. 

Vi anbefaler også at det er minst 30 GB ledig harddiskplass der Asta Online skal installeres. 

bottom of page