top of page
LYS315684_ASTA_SKISSE_001-lpr.jpg

ORDNING AV ARKIVER

Hvorfor ordne arkiv?

  • God orden i arkivet er en forutsetning for rask fremfinning og god saksbehandling.

  • Opprydding forminsker arkivbestanden og historisk arkiv (materiale eldre enn 25 år, eller arkiv etter  nedlagt virksomhet) kan etter ordning avleveres til arkivdepot. Dette frigjør plass i lokalet.

  • Et ryddig og registrert arkiv er mer tilgjengelig for formidling og forskning.

Offentlige arkiver som ikke lenger er i bruk for administrative formål, skal avleveres til arkivdepot. Dette gjelder også arkiver etter organ som er lagt ned eller har avsluttet sin virksomhet.

Siden 1998 har Stiftelsen Asta ordnet eller ledet ordningen av mange av de største og mest komplekse arkivene som er blitt avlevert til Riksarkivet og Statsarkivene. Vi har også gjennomført en rekke arkivprosjekter med avleveringer til Oslo byarkiv. Stiftelsen har gjennomført omkring tre hundre ordningsprosjekter de siste årene. En stor del av prosjektene har blitt utført i offentlig sektor, men vi ordner også privatarkiver.


Prosjektene gjennomføres ute hos kunden eller i stiftelsens lokaler.

bottom of page