top of page

ASTA DRIFT

La oss håndtere det tekniske.

servere

GJØR DET SELV

Asta Drift er vårt tilbud til deg som ikke har eller ønsker å ha driftsteknisk kompetanse i egen organisasjon. Oppgraderinger av programvaren Asta, databaser og applikasjonsservere er ikke trivielt. Selv om vi opplever at stadig flere foretrekker å overlate det tekniske til oss, vil vi fortsette å tilby programvaren Asta som lisensiert produkt som du kan drifte og vedlikeholde selv.

AdobeStock_227888375.jpeg

ASTA I SKYEN

"Cloud computing" eller skytjenester kan være et forvirrende begrep. Serverne står definitivt på bakken. Det som skiller skytjenester fra tradisjonelle driftstjenester er at driften ikke tilbys i form av én eller flere fysiske servere. Et stort antall maskiner knyttes sammen i et nettverk, som gjerne strekker seg over flere datasentre. Driftstjenestene tilbys fra virtualiserte servere som trekker på den samlede lagrings- og prosessorkraften til hele maskinparken. Fordelene er at det er enklere å legge til eller redusere kapasitet og at mulighetene for tjenestebrudd reduseres fordi jobben deles av mange servere som er knyttet sammen i et nettverk eller "sky".   

AdobeStock_333523167_edited.jpg

SOFTWARE AS A SERVICE

Skytjenester og Software as a Service (SaaS) er et begreper som kan være vanskelige å skille fra hverandre. Der skytjenester representerer et teknisk fremskritt for selve driftstjenester er SaaS en ny måte å levere programvaren på. I stedet for å kjøpe eller leie en programvarelisens abonnerer man på en tjeneste. For Asta Drift inkluderer tjenesten: 


  • Programvaren

  • Serverdrift

  • Oppdateringer

  • Vedlikehold

  • Brukerstøtte    

STIFTELSEN ASTA

Besøksadresse: Sognsveien 221, 0862 Oslo

Takk for innsendingen din!

bottom of page