top of page

Vant anbudskonkurranse

Stiftelsen har vunnet en anbudskonkurranse hvor vi skal levere digitalisering og innsynsløsning for Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).


Mer konkret skal Stiftelsen Asta klargjøre og digitalisere papirarkivene fra Dikus forløpere: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), Norgesuniversitetet (NUV) og Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF). De digitaliserte filene skal Diku til slutt ha tilbake for fremfinning og oppslag.

Forløpere I 2004 ble NUV og SOFF slått sammen og ble til NUV. I 2018 var det en sammenslåing av NUV, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), som ble til Diku. Videre har Diku ansvaret for et papirarkiv som tidligere hørte til under Kunst-og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og deretter Universitetet i Bergen (UiB).

Asta 7 Vårt nyutviklede program Asta 7 er en plattform for både digitalisering og innsyn. Vi vil gi Diku fremfinning i skannet arkiv gjennom Asta 7, som betjener både digitaliserte papirarkiver og uttrekk fra elektroniske journaler.

OCR-behandles Arkivene det er snakk om er både med og uten elektronisk journal. Det er en blanding av formater, inkludert bøker og CD’er. I avtalen inngår det at alt materialet skal OCR-behandles og gjøres søkbart i Asta 7. Materialet skal avleveres til Arkivverket, og blir altså gjort tilgjengelig for kunden i Asta 7.

59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page