top of page

-Mangfold i styrer er viktig!


Foto: Christian Fredrik Wesenberg


Hun har ingen erfaring fra arkivbransjen. Nå er hun blitt vår aller første kvinnelige styreleder. Bli bedre kjent med Anisa Solvang (55). Styrets sammensetning

Stiftelsen Asta ble opprettet i 1995 av Arkivforbundet (tidligere Landslaget for privatarkiver), og er et samarbeid mellom Arkivforbundet og Riksarkivaren (Arkivverket). Sammensetningen av styret er bestemt slik at Arkivverket og Arkivforbundet har to representanter hver, en av hvert kjønn. Styret velger selv sin leder for ett år av gangen. Anisa Solvang ble for kort tid siden hentet inn som ny styreleder i Asta av Arkivverket.


For de som ikke kjenner deg fra før, hvilken bakgrunn har du? Og hva gjør du helst på fritiden?

-Jeg er utdannet siviløkonom fra Wyoming i USA. Med årene har jeg fylt på med masterprogrammer på BI. Så jeg er økonom med fordypning i ledelse. Jeg synes det er veldig gøy å lære og å gå på skolen. Det er helt fantastisk! Eksamen er ikke så gøy. Men det å sitte på skolebenken og ta mot, det er kjempegøy, sier en entusiastisk Solvang.


Trysil Anisa har to egne barn. Mannen hennes har tre, og to av disse er tvillinger. Det er god strekk i laget med varierende alder, og de fleste har flyttet hjemmefra. Når hun skal slappe av liker hun å reise til hytta. -Vi har hytte i Trysil, og jeg er veldig glad i å være der. Elsker å stå på ski. Trodde ikke jeg ville være der så mye på sommeren, men det er helt fantastisk å gå i fjellet. For en stund siden oppdaget vi også terrengelsykkel, og da kommer du deg frem over alt. Det er kjempegøy. Så på fritiden blir det blir familie og venner, sier hun.

Variert bakgrunn Anisa har erfaring fra mange forskjellige bransjer. Hun har vært i bemanningsbransjen, teaterbransjen, telecom, kontantbransjen og Kreftforeningen. Leder har jeg hun vært på de fleste av disse stedene.


-Det har vært mye endringsledelse opp gjennom årene. Det har det sikkert vært for veldig mange. De siste 13 årene da jeg jobbet i NOKAS kontanthåndtering var jeg ansvarlig for virksomhetene våre i Norge og Sverige. På slutten overtok jeg også ansvaret for Finland og Danmark. I løpet av denne tiden tror jeg at jeg har vært innom alle roller. Jeg har vært HR-direktør, hatt ansvar for forretningstjenester og alle stabstjenester, og de siste fem årene hadde jeg også resultatansvar. Så jeg er jo en forretningsperson, sier Solvang.


I fjor startet hun imidlertid opp for seg selv. -Jeg tenkte det var på tide ikke å være ansatt. Jeg leier meg inn som interimleder, og skal bygge opp styrelederportefølje og jobbe som mentor. Det er det med å sitte i styre som har drevet meg mye til å starte for meg selv. For jeg har sittet i mange styrer, jeg har rapportert til mange styrer og jeg har observert styrer. Og jeg vet veldig godt at det er mye forbedringspotensiale i styrearbeid, smiler hun.


Hva tror du at du kan tilføre stiftelsen med din bakgrunn?

Jeg har jo kommersiell bakgrunn, og kjenner ikke arkivbransjen. Det jeg kan tilføre stiftelsen er kanskje nettopp at jeg kommer utenfra. og kan se ting fra et litt annet ståsted, det kommersielle og forretningsmessige, sier Solvang.


Stort ansvar -Styret er jo øverste ledelse for virksomheten, og man har et ganske stort ansvar. Dette ansvaret kan også være personlig. Man kan havne i økonomisk trøbbel hvis man ikke gjør ting riktig. Og så er jo jobben til styret å sørge for at virksomheten blomstrer, utvikler seg og at ting går bra. Da må man engasjere seg, jobbe, forstå virksomheten og samarbeide godt med ledelsen og styret for å få til en utvikling sammen. Og det tenker jeg at er noe jeg vil gjøre fremover, sier Anisa.


Hun vil ikke bare komme på styremøtene og få tilsendt dokumentene.


-Jeg vil faktisk ta det ansvaret og engasjere meg i virksomheten og jobbe sammen med både styret og administrasjonen og nå de målene vi setter oss for fremtiden. Og å være oppriktig engasjert. Jeg tror det er viktig. Styrearbeid er en del kontrollvirksomhet, og en annen del er egentlig det som går på forvaltning og utvikling. Man har ansvar for at det er en strategi, en plan og budsjetter og at man følger opp det. Så den delen som går på strategi, plan og oppfølging, det er det som er moro å drive med, smiler hun, og legger til:


-For det er fremtidsrettet, og kontrollvirksomheten er jo historisk. Og så må man sørge for at man gjør tingene riktig. Så jeg tenker at man skal bruke mest tid på å bygge virksomheten videre, og minst tid på å kontrollere at ting går som det skal. Men hvis ikke det går som det skal, må man naturligvis bruke tid på det, forklarer Solvang.


Du er den første i styret som ikke har erfaring fra arkivbransjen. Har du noe forhold til arkiver? -Mitt eneste forhold til arkiver er at jeg har jobbet i virksomheter hvor arkivering har blitt et tema, fordi det har vært et problem som vi skulle fikse. Så jeg har kun erfaring med arkivsystemer som bruker. Det er i grunnen en ny verden som har åpnet seg for meg. Det er morsomt å lære om ting man aldri har tenkt over før. Det finnes mange jobber og bedrifter der ute man ikke kjenner noe særlig til. Så det har vært veldig spennende, sier hun.


En styreleder skal jo utvise lederskap overfor styret. Har du noen personlige egenskaper du vil trekke frem i denne sammenhengen?

-Det er to ting jeg synes er kjempeviktig i alle arbeidsforhold, og det er åpenhet og inkludering. Jeg er veldig lite glad i skjulte agendaer. Nå er det dessverre slik at alle blir jo ikke hørt alltid, det er ikke mulig. Da kan man jo ikke ta beslutninger. Men i hvert fall skal man ha inkludert og hørt det man kan, og så må man ta en beslutning på det grunnlaget man får. Og så er man åpen på det. Det synes jeg er viktig, og det er noe jeg prøver å leve etter selv. Åpenhet tror jeg at jeg klarer veldig bra. Og så er det noen ganger at inkluderingen ikke oppleves i like stor grad, ler hun.


Teambygging Solvang er opptatt av å bygge team, og at man har felles mål og er enig i veien man skal gå.


-Fokus nå er å bygge team med styret og administrasjonen. Jeg kjenner jo foreløpig ikke til hvor godt det fungerer i dag. Det kan hende det fungerer godt nok. Men jeg har oppmerksomheten rettet mot det, og at vi får en strategi og et mål på beina som det er eierskap i. Da er det også mye lettere å følge opp at man gjør de målene man har satt seg, tror Solvang.Kvinnerepresentasjon

Andelen kvinner blant styrerepresentanter i aksjeselskaper har økt lite fra rundt 17 prosent i 2010, til rundt 19-20 prosent i 2021-2022. Andelen kvinner som er daglige ledere i samme selskapsform har i samme periode økt fra 14 prosent til 17 prosent (ssb.no).Styreleder Anisa Solvang. Foto: Christian Fredrik Wesenberg


Som stiftelsens første kvinnelige styreleder, har du noen tanker om kvinnerepresentasjon i styrerommene generelt?

-Jeg var på et 8. mars-arrangement i år på Rockefeller. Der var det noen faktaopplysninger som overrasket meg. Blant annet at i de 200 største selskapene i Norge i dag så er kvinneandelen som administrerende direktører på rundt 16%, og som styreleder lå det på 10-12. så det er jo forsvinnende lite. Jeg har mange og sterke meninger om det, innleder hun.


Forskjeller er viktig! -Kvinner og menn har forskjellige egenskaper, og det er veldig bra. Vi skal være forskjellige. Så jeg tror at hvis man greier å få til et større mangfold i ledergrupper eller i styrer, og får inn flere perspektiver, det kan være i alder, bakgrunn og kjønn - så tror jeg det er temmelig viktig. Kvinner og menn løser problemer på forskjellige måter. Vi inkluderer på forskjellige måter. Ofte når selskaper er små, så er det kompisen din eller nettverket ditt som sitter sammen med deg i styret. Og alle er i samme aldersgrupper, har samme kjønn, kjører de samme bilene og bor i de samme områdene. Alt er likt, og da tror jeg ikke man vil se helheten på mulighetene, sier hun bestemt.


For dårlig tilrettelegging Solvang mener kvinner ikke er redd for å ta posisjoner, og mener også det er en myte at kvinner ikke ønsker å ha høye posisjoner. Hun tenker heller at tilretteleggingen i samfunnet ikke har vært god nok.


-Foreløpig er det tilpasset menn, slik at kvinner må tilpasse seg den måten å fungere på. Før var det slik at menn ikke opparbeidet seg svangerskapspenger på sin lønn, men på kvinnens lønn. Altså mannen ble jo far! Jeg skjønner ikke forskjellen. Når man skal tilrettelegge må man også tilrettelegge slike ting. Av alle ekteskap i Norge i dag er det bare 6% av kvinnene som tjener mer enn mennene sine. Det er ikke mennene som blir prioritert på å være hjemme da. Det er et veldig viktig tema, sier hun engasjert.


Høy kvinneandel I Stiftelsen Asta er det nå tre kvinner og to menn i styret.


-Det er jo helt fantastisk! Så der er det ivaretatt. Om man skal få til en enda høyere kvinneandel må styret bestemme seg for å ha konkrete målsetninger på å ha et større mangfold. Man må sette seg konkrete mål og frister, og det må man gjøre i en ledelse. Man kan ikke bare snakke om det, man må jobbe systematisk mot det. Det være seg om man ønsker yngre mennesker, folk med en annen etnisk bakgrunn og så videre.


"Man sitter ikke i et styre. Man jobber i et styre», har du tidligere uttalt. Vil du utdype dette litt?

-Man kan ikke bare lese styredokumentene, komme på møter og ta en beslutning. Eller, man kan jo. Men da gjør man jo ikke den jobben man skal gjøre. Det er en jobb. Man skal jobbe. Det tar tid, og det får man betalt for. På generell basis er Norge et av de landene i verden hvor man får dårligst betalt for styreverv. Derfor blir det kanskje også litt sånn at man tjener penger på andre ting. Å jobbe i styrer tar i utgangspunktet mye tid, sier Anisa.


Det har blitt sagt om deg at du har satt deg godt inn i hvilken vei stiftelsen skal gå, og at du profesjonaliserer styrerommet. Hvilke mål har du for jobben du er satt til å gjøre i stiftelsen? -Jeg holder på å sette meg inn i stiftelsen og arbeidet som er blitt gjort. Jeg er veldig ydmyk for hva styret og administrasjonen har gjort. Jeg synes at det er spennende. Men det jeg vil ha fokus på er at vi får en god strategi og plan på plass, og at finner et godt team og en samarbeidsform mellom administrasjon og styre slik at vi kan følge opp det videre. Når dette er på plass vil det bli veldig konkret hva det skal jobbes med videre ut fra den planen. Jeg er blitt veldig godt tatt mot og jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter styreleder Anisa Solvang.


232 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


ulla
ulla
May 10, 2022

Gratulerer til første kvinnelige styreleder, etter 27 år med mannlige styreledere. Hyggelig å se at Stiftelsen Asta ruster seg for likestilling.

Like
bottom of page