top of page

Avdeling Vestby: Nødtiltak ble vekstmulighet
Det startet som et nødtiltak da riksarkivbygningen ble stengt ned 13. mars pga. Covid-19. Nå er satsingen blitt en vekstmulighet. Stiftelsen Asta, avdeling Vestby er nå godt etablert med åtte ansatte.


Da riksarkivbygningen i likhet med mange andre offentlige bygg ble stengt fra 13. mars, fungerte det i praksis som en «lockout» for stiftelsen. Løsningen ble å leie lokaler hos Iron Mountain i Vestby.


Måtte ha nye lokaler Fordi svært lite av det arbeidet som blir utført i stiftelsen kan gjøres fra hjemmekontor, begynte man raskt å lete etter alternativer. Da det omsider ble mulig å ta kontorene på Sognsvann i bruk igjen, ble det like raskt klart at restriksjonene ville komme til å vare en stund. Der det tidligere var plass til alle, var det nå bare halvparten som kunne ha sin arbeidsplass. Vi måtte ha nye lokaler. Slik ble avdeling Vestby til.


Samarbeid med Iron Mountain Stiftelsen har lenge hatt et samarbeid med Iron Mountain, og benytter deres tjenester for blant annet lagring.

-At vi nå har betydelig produksjonskapasitet vegg i vegg med dem i Vestby, lover også godt for dette samarbeidet. Det sier daglig leder Morten A. Evensen i Stiftelsen Asta.


Gammel problemstilling Når man arbeider innenfor et felt som arkiv er det åpenbare fordeler med lokalisering i Riksarkivbygningen på Sognsvann. -Ulempen er at mulighetene for vekst er begrensede. Bygget er først og fremst til for å dekke Arkivverkets behov, ikke stiftelsens. At vi på et tidspunkt ville måtte etablere oss utenfor riksarkivbygningen, var ingen ny problemstilling. Covid-19 krisen gjorde behovet prekært og tvang frem en avgjørelse, sier Evensen.


Utvidet tilbud av tjenester Hva stiftelsen jobber med og tilbyr av tjenester har utvidet seg de senere årene i takt med etterspørselen. I dag tilbyr Stiftelsen Asta alt fra tradisjonell ordning av arkiver til uttrekk, digitalisering og rådgivningstjenester. Uttrekk og digitalisering er vekstområder som på hver sin måte stiller nye krav til lokaler.


God etterspørsel Etableringen i Vestby ble svaret på et kortsiktig behov, men den ble også en svært god løsning på stiftelsens arealbehov for videre vekst. Til tross for at samfunnet fortsatt er preget av koronasmitten, er etterspørselen etter stiftelsens produkter og tjenester god.


Kortsiktig løsning ble vekstmulighet -Vi er svært fornøyde med at avdelingen i Vestby har fleksible lokaler. Disse kan tilpasses etter hvilke prosjekter som skal løses der til enhver tid. Avdeling Vestby er kriseløsningen som ble til vekstmulighet for Stiftelsen Asta, oppsummerer Morten A. Evensen.


173 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page