Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Storebrand kartlegger gamle arkiver

Stiftelsen Asta bistår Storebrand med å avklare hva som bør bevares og hva som kan kasseres i deres historiske arkiv.

Man kan ikke ta vare på absolutt alt. Denne «livsvisdommen» gjelder også for tilårskomne selskaper med svulmende arkiver. Vi har bistått Storebrand med å gjøre en vurdering av hva som bør beholdes og hva som kan kasseres av deres historiske arkivmateriale.

Lang historie
Storebrand er et forsikringsselskap som kan skilte med en svært lang historie, målt både etter norsk og internasjonal målestokk. Røttene til Storebrand går helt tilbake til 1767, da Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt ble opprettet som en tvungen brannforsikring for bygninger i de norske byene. Selskapet kan med andre ord feire et solid jubileum i år som 250-åring.

Konsernet består i dag av selskaper som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning. Virksomheten er rettet mot privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Fra 1996 ble også banktjenester en del av tilbudet.

Nesten 1000 hm med historie
Nærmere tusen hyllemeter med historisk materiale etter Storebrand befinner seg i et lagerbygg på Løren, men bygget skal nå rives. Det eldste materialet skriver seg fra midten av forrige århundre. I Storebrand ønsker man ikke finne ny lagring for alt materialet. Dette var bakgrunnen for at det tidligere i år ble tatt kontakt med Stiftelsen Asta. Ønsket var bistand rundt arkivfaglige vurderinger.

Må ikke forholde seg til Arkivloven
Arkivet til Storebrand er et privatarkiv. Juridisk trenger man derfor ikke forholde seg til Arkivloven med forskrift når det gjelder bevaring og kassasjon. Selskapet viser likevel samfunnsansvar ved at de nå sørger for å få avlevert verdifull historisk samfunnsdokumentasjon.

Ordningsprosjekt neste år?
Stiftelsen Asta har inngått en avtale om gjennomgang av arkivene med tanke på å skille ut det som bør bevares og hva som kan kasseres. Det som skal tas vare på er tenkt flyttet opp til Stiftelsens lokaler i riksarkivbygningen til høsten, med tanke på et ordningsprosjekt neste år. Det øvrige materialet skal kasseres på stedet.

Viktig dokumentasjon
Ansatte fra Stiftelsen har tilbrakt junidager i arkivet sammen med en pensjonist fra Storebrand. Konklusjonen etter dette arbeidet ble at i overkant av 200 hyllemeter med arkivmateriale bør bevares. Noe av dette materialet er gamle protokoller fra Storebrand med dets forgjengere og oppkjøpte selskaper. Arkivet dokumenterer mange norske forsikringsselskaper fra 1845 og fremt til moderne tid.

Spente arkivarer
I Stiftelsen Asta er det mange som gleder seg til at nok et spennende ordningsprosjekt kommer i hus. Arkivet etter Storebrand inneholder nok mye materiale som kan glede våre historieinteresserte arkivarer også de neste par årene.

30. juni 2017

Kontakt oss