Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Skeive arkiver på Arkivportalen

De ansatte i Skeivt arkiv ved UiB. Fra venstre: Heidi Rohde Rafto, Birger Berge, Bjørn André Widvey, Runar Jordåen, Jo Hjelle, Simon Mitternacht, og Ragnhild Bjelland. Foto: UiB.

Har du noen gang hørt om Skeivt arkiv? Ikke det? Arkivet ble etablert i 2016, og er en del av Universitetsbiblioteket i Bergen.

-Skeivt arkiv har nasjonalt ansvar for å dokumentera og formidla samfunnet sine skiftande haldningar til kjønns- og seksualitetsmangfald gjennom tidene. Det vil seia at me jobbar arkivfagleg, men at me også jobbar aktivt med munnleg historie. Me har i gang eit toårig prosjekt med innsamling av «skeive livsminne», videointervju, utstillingar i tett samarbeid med ulike museum og med formidling gjennom for eksempel vårt nettleksikon Skeivopedia, sier Runar Jordåen. Han er faglig leder og førstebibliotekar ved Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv er både en depotinstitusjon og et kunnskapssenter. Arkivet ble i fjor tilført en ekstra stilling med høy kompetanse på arkiv, og har nå til sammen sju ansatte.

Har mottatt 60 privatarkiver
Til nå har Skeivt arkiv mottatt ca. 60 privatarkiver.

-Dette er person- og organisasjonsarkiv som i innhald kan variere frå eit par dokument til arkiv på 25 hyllemeter. Det første arkivet, Karen-Christine Friele sitt privatarkiv, kom inn allereie i 2013, då Skeivt arkiv nettopp var etablert som prosjekt. Hovuddelen av dette var ordna ferdig og lagt ut på Arkivportalen til vårt offisielle opningsarrangement i april 2015, forklarer Jordåen. Han legger til:

Travel prosjektfase
-I prosjektfasen blei mykje energi brukt på å jobba utoverretta med formidling og med å etablera gode kontaktar i høve til dei skeive miljøa, lhbt-miljøa. [lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, red. anm.] Sidan 2015 har me mellom anna hatt ein stand i Pride park i Spikersuppa kvart år under Oslo Pride. Dette har vore eit svært viktig møtepunkt der me har kome i kontakt med folk og fått nyttige tips både med tanke på tilvekst av arkiv og rekruttering av intervjusubjekt, forteller Jordåen.

 

 

Faglig leder og førstebibliotekar ved Skeivt arkiv, Runar Jordåen. Foto: UiB.

Har fått bevart mye
Ifølge Jordåen har Skeivt arkiv sørget forå bevare mye materiale som ellers lett kunne gått tapt. Og planene videre er klare: 

-I tida framover vil det bli gjort ein større innsats med å ferdigstilla ordningsprosjekt som har pågått i prosjektfasen og å få ordna alle dei andre arkiva som er kome inn. Me jobbar dessutan kontinuerleg vidare med bevaringsarbeidet, og dette resulterer i stadig nye tilvekstar, sier han.

Arkivet til Friele en hjørnesten
Arkivet til Friele blei på ein måte hjørnesteinen i Skeivt arkiv. Arkivet inneholder store mengder materiale frå den mest sentrale homoaktivisten i Norge, og strekker seg i tid fra midten av 1960-talet til 1980-talet.

-Friele var med på å arbeide frem ein av dei mest omfattande haldningsendringane som har skjedd i det norske samfunnet dei siste vel 50 åra. Arkivet har også blitt tatt opp på Norges dokumentarv, sier Jordåen.

To arkiver på Arkivportalen
Så langt er to arkiver blitt publiserte på Arkivportalen. Arkivet etter Karen-Christine Friele er naturlig nok ett av dem. Det andre er arkivet etter Anfinn Bernaas (f. 1954). Han har vært aktiv i en rekke lokale organisasjoner som Homofil bevegelse i Tromsø, Homofil bevegelse i Vestfold, DNF-48 Grenland. Bernaas har også vært engasjert i blant annet LLH og Helseutvalget.

Andre godbiter kommer
Av andre arkiver som snart blir tilgjengelige på Arkivportalen, er arkivet til aktivisten Gro Lindstad (f. 1960). Hun var en sentral aktivist i  Det norske forbundet av 1948 på 1980-tallet, og var også en sentral person i grunnleggelsen av den nye organisasjonen Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Lindstad var leder for LLH fra 1992 til 1998.

Gode erfaringer med Asta
-Skeivt arkiv har gode erfaringar med programvaren Asta. Ein av våre medarbeidarar har også hatt nytte av å vera på Asta-kurs, sier Jordåen.

Ønsker å nå mange
-Dei to arkiva me førebels har publisert på Arkivportalen var dei me hadde ressursar til å fullordna. Det var ukomplisert å få dei lagt ut. Me synest det er heilt sentralt å få ut arkiva våre her fordi det då vil nå fram til mange. Ikkje minst studentar og forskarar, avslutter Runar Jordåen i Skeivt arkiv.

Vil du ha mer informasjon om Skeivt arkiv? Gå inn på www.skeivtarkiv.no

09. juni 2017

Kontakt oss