Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

NLF: Gir full gass i ordning av historisk arkivmateriale

Arkivprosjektet er en unik sjanse til å ta vare på forbundets historie, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF. Foto: Norges Lastebil-Forbund.

Norges Lastebil-Forbund

 • Stiftet 1935.

 • Politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

 • Geir A. Moe har vært administrerende direktør siden 2012 og frem til dagens dato.

 • Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas.

 • NLF er også medlemmer av International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).

 • NLF har 4 000 medlemmer som representerer ca. 15 000 lastebiler.

 • NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger.

 • Hovedkontoret ligger i Oslo, og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer.

 

Kilde. NLFs hjemmeside.

100 hyllemeter med norsk transporthistorie blir nå ordnet for avlevering til Arkivverket. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge hatt et ønske om å sikre og å gjøre tilgjengelig sitt historiske arkivmateriale for ettertiden.

Den moderne godstransportens historie
-NLFs historie er på mange måter også historien om utviklingen av den moderne godstransporten i Norge, sier adm.dir. Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund. Dette er noe forbundet har ønsket å løfte frem i arkivprosjektet. Mo legger til:

-I starten var dette en behovsstyrt næring, der utøverne ikke hadde anledning til å operere utenfor egen kommune uten særskilt tillatelse. Siden har utviklingen gått i motsatt retning. I dag har vi et fritt Europeisk marked.  Selskaper fra hele kontinentet kan nå på visse vilkår drive transport i enhver krok i landet vårt, sier Mo.

Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en partipolitisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer lovlig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransporten på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas (kilde: Wikipedia). For å påvirke internasjonalt er NLF også medlemmer av International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).

Blir ordnet i Vestby
Stiftelsen Asta ordner nå NLFs historiske arkivmaterialet ved sin nye avdeling i Vestby utenfor Oslo. Om lag 60 hyllemeter ble i sommer pakket ned og fraktet fra NLFs lokaler i St. Olavs gate i Oslo. I tillegg har NLF en tid hatt 4 paller med arkivmateriale lagret i Elverum / Trysil. Dette er materiale fra tiden i forbundets gamle lokaler i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo. Alt materialet er nå blitt samlet i Vestby, hvor det skal ordnes til ett arkiv.

Variert
Selv om noe av det eldste materialet ser ut for å ha gått tapt, er spennet likevel stort. Utover det «vanlige» arkivmaterialet til en organisasjon som møte- og kopibøker, omfatter NLFs arkiv også mye annet. Blant annet sakarkiv med juridisk bistand til medlemmene, materiale hvor NLF har vært involvert som høringsinstans i offentlig forvaltning, og mange årganger med NLFs eget magasin «Lastebilen».

Arkivkonsulent Jan-Erich Raastad pakker ut og stiller opp NLF-materialet i Vestby.
Her blir eldre protokoller fra Forbundsstyret ordnet og registrert elektronisk i programvaren Asta.

Lokalt produsert materiale
NLF har en rekke lokalavdelinger rundt omkring i landet. Disse har opp gjennom årene produsert eget arkivmateriale som forbundet også ønsker skal bli ordnet og avlevert. Lokalavdelingene skal imidlertid først selv rydde og skaffe oversikt over bestanden. Stiftelsen har i denne forbindelse laget en liten «guide» til NLF over hva som bør bevares, og hva som kan kasseres. Når lokalavdelingene har gjort grovordningen vil stiftelsen gjennomføre finordningen. Deretter vil materialet blir registrert elektronisk i programvaren Asta, som er et arkivinformasjonssystem.

Privatarkiv
NLF er en privat organisasjon, og arkivene defineres som «privatarkiv». Privatarkiver er ikke underlagt de samme reglene for bevaring som for statlig og kommunalt dannet arkivmateriale. Det er derfor opp til forbundet selv å avgjøre hva man ønsker å kassere og hva man ønsker å bevare. Norsk Lastebileier-Forbund har imidlertid vært tydelige på at bevaring er et spørsmål organisasjonen er svært opptatt av. Gjennom det pågående avleveringsprosjektet ønsker de å sikre at å bevare det historien til forbundet blir sikret for fremtiden.

Unik sjanse
-Vi ble stiftet i 1935 som i historisk sammenheng ikke er lenge siden. Det betyr at det fremdeles er mulig å ta vare store mengder arkivmateriale fra hele forbundets historie. Det er en unik sjanse vi ikke kunne la gå fra oss. Jeg er derfor svært glad for at vi har greid å løfte dette prosjektet. Og ikke minst for samarbeidet med Stiftelsen Asta, avslutter Geir A. Mo i NLF.

10. september 2020

Kontakt oss

 • Bilde av Morten Evensen
  Morten Evensen
  Daglig leder -
  (+47) 901 50 049
 • Bilde av Cille Jacobsen
  Cille Jacobsen
  Leder Avdeling for programvare og kurs -
  (+47) 21 38 65 27
 • Bilde av Frode Reime
  Frode Reime
  Leder Avdeling for arkivtjenester -
  (+47) 21 38 69 78
 • Trond Negaard
  Leder Avdeling for elektronisk uttrekk -
  (+47) 922 98 849
 • Håkon Jensen
  Produkteier -
  (+47) 928 64 670
 • Henning Hansen
  Driftssjef/kursholder -
  (+47) 21 38 61 92