Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Fokus på brukerne av Asta og Arkivportalen

Styremedlem Petter Høiaas i Arkivforbundet innledet Asta brukerforum.

Revitalisert brukermedvirkning var temaet da Arkivforbundet tidligere i år arrangerte Asta brukerforum.

Møtet ble avviklet i Oslo Byarkiv sine lokaler, og over 40 personer fra Arkivforbundet, Arkivverket og Stiftelsen Asta deltok.

Forut for dette hadde Arkivverket, Arkivforbundet og Asta holdt flere møter på ledernivå. Petter Høiaas (Arkivforbundet), Sven Bjørn Lilleslåtten, Ole Myhre Hansen (Arkivverket) og Morten Evensen (Stiftelsen Asta), hadde alle arbeidet frem forslag til sammensetning og arbeidsform for et brukerråd. Brukerrådet skal fungere som et arbeidsutvalg, og skal ikke erstatte Asta brukerforum. Tanken er at Brukerrådet skal kunne føre en mer aktiv dialog med Stiftelsen Asta om utviklingen av programvaren Asta og Arkivportalen.

Brukerrådet

Brukerrådet skal bestå av representanter fra miljøene som bruker programvaren Asta og Arkivportalen. Rådet skal ta imot og prioritere behov som ikke dekkes tilstrekkelig av programvaren Asta og Arkivportalen. Brukerrådet skal føre den løpende dialogen med Stiftelsen Asta vedrørende løsninger og prioriteringer av utviklingsprosjekter.

Historien om Stiftelsen Asta
Riksarkivet begynte å bruke databaser allerede på 80-tallet. LLP (senere Arkivforbundet) tok initiativ til forløperen til programvaren Asta i 1989. Samtaler om samarbeid mellom LLP og Riksarkivet resulterte i at LLP opprettet Stiftelsen Asta, og inviterte Riksarkivet inn i samarbeidet. Stiftelsen var et samarbeid mellom arkivmiljøet representert ved LLP og Riksarkivet, om utvikling av en felles programvare for beskrivelse av arkiver. Pengene til første versjon kom fra Kulturrådet. Ved hjelp av mye egeninnsats sto første versjon klar i 1995.

 

ASTA BRUKERFORUM: Styreleder Terje Haram i Stiftelsen Asta (bakerst til venstre) informerte om bakgrunnen for opprettelsen av stiftelsen.

Vellykket eksempel på samarbeid
Stiftelsen Asta er et vellykket eksempel på samarbeid i sektoren. Programvareutviklingen finansieres av lisens, tilskudd og stiftelsens overskudd fra forretningsvirksomhet (ordning av arkiver osv.). Etter hvert som stiftelsen ble en større bedrift, konsentrerte styret seg om strategi (også for programvaren) og forretningsutvikling. En styringsgruppe skulle representere brukernes innflytelse på systemutviklingen. Av forskjellige årsaker valgte styret å legge ned styringsgruppen. Nå er intensjonen at Asta brukerforum skal revitalisere brukermedvirkningen.

Revitalisert brukermedvirkning
På Asta brukerforum ble det gitt uttrykk for ønske om at brukermedvirkningen skal være bred. Det ble foreslått å opprette en portal for innspill og prioriteringer. Det er viktig at dette gjøres av og for brukerne selv, og at arbeidet er synlig og tilgjengelig. Målet er at definisjon og prioritering av behov skal være tydelig ovenfor Stiftelsen Asta, som er ansvarlig for utvikling, forvaltning og distribusjon av programvaren.

13. mars 2018

Kontakt oss