Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Eva Kolstad i FN i 1974: Mikke Mus undertrykker Minni!

Kvinnesakpionéren og politikeren Eva Kolstad. Foto: Norsk kvinnesaksforening. Gjengitt med tillatelse.

Eva Kolstad (1918-1999) var en aktiv politiker og kvinnesakspionér . Sentralt i hennes arbeid sto kampen for å bedre kvinners levekår. Vi har ordnet hennes privatarkiv.

-En fantastisk kilde til likestillings- og politisk kvinnesak fra 1960- og 70-tallet både nasjonalt og internasjonalt! Det sier Ulla Lise Johansen i Stiftelsen Asta. Hun har vært ansvarlig for å ordne arkivet etter Eva Kolstad på oppdrag for Nasjonalbiblioteket.

Ulla Lise Johansen fra Stiftelsen Asta har vært ansvarlig for å ordne arkivet etter Kolstad.

Rik klippsamling
Selve arkivet i seg selv er kanskje ikke så imponerende i omfang med sine 7-8 hyllemeter. Men det består til gjengjeld av mange historiske fotografier fra kvinnefora nasjonalt og internasjonalt. Og ikke minst inneholder det også en stor samling med avisklipp sakset av Kolstad selv.

Sterk kvinne
-Det er veldig få liknende kvinnepolitiske arkiver fra denne perioden, sier Johansen. Gjennom å ordne materialet har hun fått inntrykk av at Kolstad må ha vært en svært sterk kvinne.

-Hun var født allerede i 1918. Det er imponerende at hun greide å nå så langt som kvinne i den samtiden hun levde i. Hun må ha vært et veldig tydelig menneske. De høye vervene og posisjonene tyder på en meget driftig kvinne, sier Johansen.

Solid karriere
Kolstad var statsautorisert revisor og politiker for Venstre. Hun var medlem av Oslo bystyre og formannskap i 1960–1975 og møtte flere ganger på Stortinget som vararepresentant i periodene 1958–1961 og 1965–1969. Hun var forbrukerminister i Lars Korvalds regjering i 1972–1973. Som partiformann i Venstre i 1974–1976, ble Kolstad den første kvinnelige leder for et av de tradisjonelle partiene.

Aktiv i kvinnebevegelsen
Eva Kolstad var også meget aktiv i kvinnebevegelsen. Hun var formann i Norsk kvinnesaksforening i 1956–1968, styremedlem i International Alliance of Women i periodene 1949–1958, 1961–1967 og 1973–1975 samt regjeringsoppnevnt representant i FNs kvinnekommisjon i 1969–1975. Eva Kolstad var i tillegg leder for Likestillingsrådet i 1977–1987 og Likestillingsombudet i 1979–1988.

I opposisjon til husmorideologien
Husmorideologien sto sterkt i Norge i tiden etter andre verdenskrig. Den rådende forestilling i samfunnet var at mor skulle passe hjem og barn, og far skulle forsørge familien. Eva Kolstad stod for kvinnesak på et liberalt, humanistisk grunnlag, hvor like rettigheter uansett kjønn var det sentrale, og hvor forskjeller mellom kjønnene ble forklart med kulturell og sosial påvirkning. Med dette kom hun i en grunnleggende opposisjon til den rådende samfunnsordenen.

Pådriver for fjerning av samskatten
Det var et hovedmål for Eva Kolstad som politiker og som leder i Norsk Kvinnesaksforening at alle kvinner, gifte og ugifte, skulle ha muligheten til lønnet arbeid. Sammen med Margarete Bonnevie ledet hun Norsk Kvinnesaksforenings kamp mot den såkalte samskatten. Dette var et system der kvinnens inntekt ble lagt på toppen av mannens ved skattlegging. Dermed lønte det seg i mange tilfeller ikke økonomisk for gifte kvinner å ha lønnet arbeid. 1959 holdt hun hovedinnlegget i Stortinget mot samskatten, i en debatt som endte med at systemet i hovedsak ble avskaffet. Andre saker som ble gjennomført med Eva Kolstad som en av pådriverne, var ratifiseringen av ILOs likelønnskonvensjon, opprettingen av Likelønnsrådet og innføringen av samme undervisningstilbud til gutter og jenter i grunnskolen (Kilde: Norsk biografisk leksikon).

Mot slutten av 1950-årene satte Eva Kolstad seg inn i den kritiske kjønnsrolleteorien som da ble utviklet av norske sosiologer, og var med på å revitalisere debatten om kvinners og menns stilling i samfunnet i denne perioden.

Korrespondanse om situasjonen til enslige mødre
Arkivet etter Eva Kolstad inneholder også en del korrespondanse rundt vilkårene enslige kvinner måtte oppdra sine barn under. Foreninger, organisasjoner og privatpersoner tok kontakt med Kolstad i dette spørsmålet, og mye av dette materialet er blitt klausulert, sier Ulla Lise Johansen.

Mikke Mus undertrykker Minni
I arkivet finner vi også en kuriøs faksimile fra VG i 1974. FNS kommisjon for kvinnespørsmål tok i 1974 opp spørsmålet «Hva massemedia kan gjøre for å forberede kvinnens stilling". I denne forbindelse kom Kolstad inn på det kjente Disney-paret Minnie og Mikke Mus.

Kolstad ga i FN uttrykk for at Mikke undertrykker Minni. Mikke blir alltid fremstilt som den sterke og dyktige, mens hans venninne Minni har fått tildelt rollen som dum og underlegen. Noen vil nok nikke gjenkjennende og tenke at denne dynamikken mellom Minni og Mikke har vært uendret frem til i dag.

Da Eva Kolstad satt i FNs kommisjon for kvinnespørsmål hadde hun en høne å plukke med Mikke Mus og hans forhold til Minni. Vi beklager litt dårlig bildekvalitet. Fra Verdens Gang 15. februar 1974.
Som Likestillingsombud kjempet Kolstad blant annet for at også jenter skulle få mønstre på skoleskipet Christian Radich. Det ble en realitet fra 1983. Faksimile fra Arbeiderbladet 19. juni 1979.

Til glede for forskere
Med stor interesse for kvinnepolitikk og erfaring med kvinnepolitisk historie, synes Ulla Lise Johansen arkivet etter Eva Kolstad har vært svært moro å ordne.

-Det er ikke ofte det byr seg en anledning til å ordne privatarkiver. Jeg er svært glad for at dette materialet nå er blitt tatt vare på, slik at forskere og andre kan få glede av dette også i fremtiden. Arkivet etter Eva Kolstad er en innholdsrik kvinnepolitisk perle med mye bildedokumentasjon fra samtiden, avslutter hun entusiastisk.

30. november 2017

Kontakt oss