Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

De mest leste sakene i 2017:

Artikkelen vår om gratis kundeseminar om uttrekk trakk flest lesere i 2017.

Kundeseminar om uttrekk
Saken vår om gratis kundeseminar om uttrekk var den artikkelen som ble klart mest lest av våre lesere i fjor. Over 90 påmeldte fra privat, kommunal og statlig sektor hadde meldt seg på Stiftelsens arrangement i riksarkivbygningen i oktober. De fremmøtte fikk generell informasjon om elektronisk uttrekk. En liten gjennomgang av Stiftelsens uttrekkverktøy Asta Mapper sto også på timeplanen. Mye og variert faglig informasjon ga godt engasjement blant de fremmøtte.

Arkivportalen
Arkivportalen interesserer mange. I november presenterte vi nyhetssaken om at portalen ble relansert i ny drakt og delvis ny innmat. Et enklere og «renere» grensesnitt skulle gjøre portalen enda enklere å bruke for de med smarttelefon. Vi kunne fortelle at den nye Arkivportalen var bygd opp med ‘elastic search’. Arkivportalen fremsto nå som en ren søkemotor med bestillingsfunksjonalitet. Dessverre skulle det vise seg nødvendig med ytterligere rettinger og testing av portalen. Den ble derfor tatt ned etter kort tid, og er planlagt satt opp igjen på den nye plattform i begynnelsen av 2018. Artikkelen ble den nest mest leste nyheten vår i 2017.

Nordsjødykkeralliansen
I desember skrev vi en artikkel om Nordsjødykkeralliansen og deres årelange kamp for rettferdighet og oppreisning. Nordsjødykkeralliansen mener store økonomiske interesser har veid mer enn få dykkeres liv og helse. De har jaktet på bevis i arkivene, og kampen er blitt ført i rettsalene.

Saken om Nordsjødykkeralliansens kamp holdt til en tredjeplass.

Riksarkivarens skrekkstatistikker
På fjerdeplass ligger saken vår om riksarkivarens skrekkstatistikker. Hele 54% av landets kommuner har aldri tatt uttrekk fra sine bevaringsverdige systemer. Situasjonen for digitale arkiver i statlig og privat sektor er også svært alvorlig. Siden 2010 har Riksarkivaren hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester. Dette er blitt gjort for å få et overordnet bilde av situasjonen i kommunesektoren. To arkivstatistikker som ble sluppet forsterket et allerede dystert bilde: Tilstanden når det gjelder sikring av elektronisk skapt materiale i kommune-Norge er langt fra god.

Asta Mapper
Kundeseminaret om uttrekk som vi arrangerte i oktober ga betydelig økt interesse for uttrekksverktøyet Asta Mapper. Det ga grunnlag for artikkelen «Stor interesse for Asta Mapper» som endte på en femteplass over våre mest leste nyhetssaker i 2017.

27. desember 2017

Kontakt oss