Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Bane Nor: Tok høstens «kick-off» hos Stiftelsen Asta

Litt historikk og innblikk i arbeidet til stiftelsen ble det også tid til. Avdelingsleder Frode B. Reime forklarer.

Bane NOR SF

  • Norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge. Det ble bestemt opprettet i februar 2016 og kom i drift fra 1. januar 2017.

  • Var i etableringsfasen kjent som Jernbaneinfrastrukturforetaket SF.

  • Opprettet av Kongen i statsråd 5. februar 2016 og kom i operativ drift 1. januar 2017.

  • Formål: Å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastrukturtjenester (inkludert knutepunkt- og terminalutvikling) som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet.

  • Oppgaver: Planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, som foretaket etter avtale med Jernbanedirektoratet har påtatt seg ansvar for. Dette er hovedsakelig områder Jernbaneverket hadde ansvar for tidligere.

  • Bane Nor har ca. 4500 ansatte. 

Kilde: Wikipedia.

Stiftelsen Asta har opp gjennom årene ordnet noen kilometere med jernbanearkiver. I år ferdigstiller vi nok et prosjekt. Hva er vel da mer naturlig enn at Bane Nor i dag holder sin høstlige «kick-off» hos oss?

Omvisning
Hele 14 personer fra arkivseksjonen til Bane Nor hadde tatt turen til stiftelsens lokaler på Sognsvann i Oslo i dag. Et mindretall med tilholdssted i Oslo var kortreiste, mens de øvrige tok turen (med tog selvsagt) helt fra Hamar. Det var satt av godt med tid til en omvisning i riksarkivbygningen. En tur ned i stiftelsens magasiner for å se nærmere på jernbanearkivene sto naturligvis høyt på rutetabellen.

Informasjon
Etter en gjestelunsj ga leder Frode B. Reime i Avdeling for ordningstjenester litt historikk om Stiftelsen Asta. Prosjektleder Linda C. Hole informerte om stiftelsens pågående ordningsprosjekt for Bane Nor. Leder Trond Negaard i Avdeling for elektronisk uttrekk fungerte som sporveksel, og penset over på betraktninger rundt bevarings- og kassasjonsregler. 

Spor 19
I perioden 2005-2007 ordnet Stiftelsen Asta mer enn 1000 hyllemeter med arkiver etter Norges statsbaner fra slutten av 1800-tallet og frem til 1980-tallet. Den gang satt de ansatte i arkivlokalene i kjelleren under Oslo S i kummerlige lokaler og ordnet arkivene. I stiftelsen er dette blitt et legendarisk og sagnomsust prosjekt. Det går i dag bare under betegnelsen «Spor 19», som er betegnelsen på jernbanesporet som lå rett over hodene til de som ordnet materialet...

Moderne HMS-krav
-Stiftelsen stiller i dag langt større grad krav til bekvemmelighet. Vi ville nok ikke gjennomført prosjektet på samme måte i dag, ler Frode B. Reime i Stiftelsen Asta Han leder i dag Avdeling for ordningsvirksomhet, og var avdelingsleder også under «Spor 19»-prosjektet.

Banen videre
Stiftelsen Asta ordner nå fortsettelsen av arkivene som lå under spor 19. Materialet er fra slutten av 1980-tallet og frem til 2000-tallet. Det har stått lagret noen etasjer under Bane Nor sine lokaler på Stortorget. Prosjektperioden vil strekke seg gjennom hele 2019.

Ordning på Sognsvann
-Denne gangen installerte vi oss ikke under bakken. I stedet pakket vi ned de ca. 700 hm og fraktet arkivene til våre lokaler for ordning der, avslutter Frode B. Reime.

OMVISNING: Arkivseksjonen i Bane Nor fikk naturlig nok en omvisning i stiftelsens magasin.
16. august 2019

Kontakt oss