Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Arkivparadis for brus- og ølhunder

Prosjektleder Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen gleder seg til foreningen får ordnet og avlevert sitt historiske arkiv.

Bryggeri- og drikkevareforeningen

  • Den norske Bryggeriforening ble stiftet i 1901 og hadde da 44 medlemmer.
  • I 1913 ble Mineralvannsfabrikkenes Landsforening stiftet, med 186 medlemmer.
  • I 1938 brøt 28 av medlemmene ut og dannet Mineralvannsindustriens Landslag.
  • Utover 1900-tallet ble mange bryggerier og brusfabrikker kjøpt opp eller lagt ned og 36 produsenter samlet seg i 1988 i Norsk Bryggeri og Mineralvannindustris Forening
  • Under 100 års jubileet i 2001 ble navnet endret til Bryggeri- og mineralvannforeningen og medlemstallet hadde sunket til 17.
  • I 2005 trakk brusprodusentene seg ut var det kun fem bryggerier igjen i foreningen. Navnet ble endret til Bryggeriforeningen, men ytterligere to bryggerier meldte seg ut og foreningen holdt på å gå i oppløsning.
  • I 2006 ble foreningen reorganisert, bryggerier og brusfabrikanter kom tilbake og navnet ble endret nok en gang, til Bryggeri- og drikkevareforeningen. I 2006 var det 11 medlemmer, siden har det kommet en jevn strøm av nye bryggerier.

 

Kilde: Bryggeri- og drikkevareforeningens nettside drikkeglede.no

Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) har siden starten i 1901 vært gjennom store politiske og kulturelle endringer. Deres arkiv rommer to verdenskriger, forbudstid, kartellvirksomhet og reklameforbud. Samtidig har dokumentene også overlevd mugg, insekter og gnagere.

Nå kartlegger foreningen sitt arkivmateriale i et forprosjekt utført av Stiftelsen Asta.

Lagret på mange steder
Det historiske arkivet har vært oppbevart på tre ulike steder. Brorparten har vært langtidslagret på fjernlager utenfor hovedstaden, og noe har vært oppbevart hos Arkivverket i påvente av ordning der. Resten har stått stilt opp i hyller i foreningens kjellerboder i NHO-bygget på Majorstua i Oslo.

Lang historie
I løpet av de 117 årene foreningen har eksistert har den gjennomgått store strukturendringer (se ramme til høyre). Medlemmer har kommet og gått, noe som naturlig nok også viser seg i oppbygggingen av arkivet.

Et ikke helt vellagret arkiv
Deler av arkivmaterialet har tidligere vært lagret under mindre optimale forhold. Arkivverket har avdekket muggskader som skriver seg fra tidligere lagring i en fuktig kjeller. Det er ikke akkurat oppsiktsvekkende at arkivmateriale datert helt tilbake til 1901 har fått skader. At så gamle dokumenter blir tygd og gnagd på av mus og annet utøy er ikke uvanlig.

Gir viktig dokumentasjon
Arkivet gir en viktig dokumentasjon på bryggerivirksomheten i Norge de siste hundre årene. Minstepriser, ølmonopol, forbudstid, avgiftspolitikk og øl i krigstidene er bare noen av stikkordene her. Når arkivet er ferdig ordnet kan det fort vise seg å bli en skattekiste for ølhunder, forskere og øvrige interesserte.

Arkivverket
Forprosjektet skal avdekke omfang, tilstand og type materiale i det historiske arkivet. Det vil også inneholde forslag til hva som eventuelt kan kasseres, og hvordan man best kan bevare det øvrige materialet for ettertiden. Deretter skal arkivet ordnes og registreres elektronisk, før det blir søkt om avlevering til depot i Arkivverket.

25. september 2018

Kontakt oss