Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Arkivforbundet ordner arkivet

Generalsekretær Kjetil Landrog i Arkivforbundet og prosjektleder Erik Barstad i Stiftelsen Asta foran noe av arkivmaterialet som nå skal ordnes.

Arkivforbundet 

  • Arkivforbundet (tidligere Landslaget for Lokal- og Privatarkiv) er en landsdekkende organisasjon. Forbundet ble stiftet 6. september 1986 for å arbeide med å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge, samt for å heve det faglige nivået på dette arbeidet.
  • Organisasjonen er et faglig forum for å styrke privatarkivarbeidet i Norge, og for en organisering av det faglige arkivarbeidet for institusjoner utenfor det statlige Arkivverket. Arkivforbundet organiserer nå de fleste arkivinstitusjonene i landet. Medlemmene er fordelt på private, kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og statlige arkivinstitusjoner, museer, biblioteker, kommuner, bedrifter og historielag. Arkivforbundet har også personlige og assosierte medlemmer.
  • Arkivforbundet har rundt 140 medlemsinstitusjoner og er medlem av Norges kulturvernforbund.
  • Stiftelsen Asta ble opprettet 18. september 1995 av Arkivforbundet i samarbeid med Riksarkivaren.

Kilde: Wikipedia

Stiftelsen Asta skal ordne arkivet til Arkivforbundet. Det blir nesten som å rydde i papirene til en av foreldrene sine…

Det var nemlig Arkivforbundet (het inntil i fjor Landslaget for Lokal- og Privatarkiver – LLP) som i 1995 tok initiativet til å opprette Stiftelsen Asta.

14 hyllemeter
-Arkivet utgjør vel 14 hyllemeter, og består av styreprotokoller, kopibøker, sakarkiv, regnskap og mer fragmenterte fagsaker. Det sier prosjektleder Erik Barstad fra Stiftelsen Asta.

Liten organisasjon
Det er få institusjoner i Arkiv-Norge. Arkivforbundet har vært interesseorganisasjon for de kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjonene, men har også private arkivinstitusjoner som medlemmer. En tredjedel av medlemmene til Arkivforbundet er museer.

KAI-miljøet kjernen
-Det er særlig KAI-miljøet (kommunale arkivinstitusjoner, red. anm.) som er kjernen i Arkivforbundet. Vi representerer rett og slett sektorene som ikke er staten. Stiftelsen Asta er et godt eksempel på hva vi har fått til, forklarer generalsekretær Kjetil Landrog i Arkivforbundet.

Samarbeid mellom institusjonene
Landrog gleder seg til arkivet står ferdig ordnet, og er spent på hva man eventuelt kan finne av dokumentasjon.

-Det er viktig at Arkivforbundet har godt samarbeid med Arkivverket. Det opplever jeg at vi har i dag. Men det er slett ikke sikkert at det har vært slik hele tiden. Kanskje er det en av tingene vi får svar på når arkivet vårt nå blir ordnet, undrer Kjetil Landrog.

02. mai 2018

Kontakt oss