Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Arkivforbundet: Kom over glemt Asta-logo

FELLES ARKIVHISTORIE: Generalsekretær Kjetil Landrog i Arkivforbundet og prosjektleder Erik Barstad i Stiftelsen Asta.

Arkivforbundet

  • Stiftet 6. september 1986 for å arbeide med å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge, samt for å heve det faglige nivået på dette arbeidet.
  • Organisasjonen er et faglig forum for å styrke privatarkivarbeidet i Norge, og for en organisering av det faglige arkivarbeidet for institusjoner utenfor det statlige Arkivverket. Arkivforbundet organiserer nå de fleste arkivinstitusjonene i landet. Medlemmene er fordelt på private, kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og statlige arkivinstitusjoner, museer, biblioteker, kommuner, bedrifter og historielag. Arkivforbundet har også personlige og assosierte medlemmer.
  • Arkivforbundet har rundt 140 medlemsinstitusjoner og er medlem av Norges kulturvernforbund.

Kilde: Wikipedia

Tidligere i år fikk vi i oppdrag å ordne arkivet til Arkivforbundet. Materialet belyser viktige sider ved historien til både forbundet og Stiftelsen Asta.

Arkivforbundet er interesseorganisasjon for kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner, men har også private arkivinstitusjoner som medlemmer. Om lag en tredjedel av medlemmene til Arkivforbundet er museer.

Arkivforbundet + Arkivverket = Stiftelsen Asta
Arkivet til Arkivforbundet dokumenterer virksomheten fra forbundet ble opprettet i 1986, og frem til i fjor. Selv opprettet Arkivforbundet sammen med Arkivverket Stiftelsen Asta. Det gjorde de 18. desember i 1995. Den gang het Arkivforbundet Landslaget for Lokal- og Privatarkiv (LLP). Arkivforbundet sitter fortsatt i stiftelsens styre.

Stiftelsens opprinnelse dokumentert
-For stiftelsen har dette vært et spennende prosjekt. Dette gjelder ikke minst fordi opprinnelsen til Stiftelsen Asta er godt dokumentert i Arkivforbundets arkiver. Det sier Erik Barstad i Stiftelsen Asta. Han har vært prosjektleder for ordningen av arkivet til Arkivforbundet.

Få overraskelser
-Prosjektet også gitt oss et morsomt innblikk i vår egen historie. Vi kan vel si at det føles riktig at det var Stiftelsen Asta som skulle stå for ordningen av dette arkivet, sier Barstad. Arkivet som er ordnet utgjør ikke mer enn 7 hyllemeter i omfang. Dessverre rommer det verken store overraskelser eller skandaler. Barstad fant imidlertid den originale avtalen mellom Arkivverket og LLP om opprettelsen av Stiftelsen, og også den første møteboken.

Tidlig fotografi
-I materialet lå det også svart-hvitt kopier av et bilde tatt fra det første ordinære landsmøtet i Sogndal 23. mai 1987, forteller Erik Barstad.

SOGNDAL: LLP ble dannet 6. september 1986. Bildet er fra det første ordinære landsmøtet i Sogndal i mai 1987. Vi beklager noe dårlig bildekvalitet. Ukjent fotograf.

Tidlig logo

Stiftelsen Asta har hatt flere ulike logo’er i årenes løp. Barstad fant imidlertid en svært tidlig variant av stiftelsens logo i dokumentene til Arkivforbundet. Stiftelsen Asta har benyttet en rekke ulike logo’er opp gjennom årene, men akkurat denne varianten var ukjent for Barstad.

TIDLIG LOGO. Artistisk utført logo fra stiftelsens barndom. Ukjent opphavsmann.

Logo nummer to?
-Sannsynligvis er det den andre logo’en som ble tatt i bruk av stiftelsen. Noen som har jobbet lenge hos oss mener at det skal ha vært brukt også en annen variant før denne. Den var det dessverre ingen spor av etter i arkivet, avslutter Erik Barstad.

08. november 2018

Kontakt oss