Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Digitalisering og metodikk


Erfaringer viser at det er mest effektivt om digitaliseringen gjennomføres samtidig med at arkivet registreres og ordnes, i én og samme prosess.

Digitalisering av arkiv
Dermed unngår man også dobbeltarbeidet det innebærer å håndtere det samme materialet flere ganger, i adskilte trinn, og man reduserer også kostnader på mellomlagring og logistikk.

Selve skanningen av et arkiv utgjør ofte så lite som 10-20 % av den totale tidsbruken. Dersom et arkiv skal ordnes, så kan det lønne seg å gjennomføre digitaliseringen samtidig, fremfor å utsette den til senere.

 

Noen fordeler med digitalisering:

 • Å oppbevare papirarkiver er plasskrevende i forhold til innskannet materiale.
 • Papirarkiver krever oppbevaring i egnet lokale. Har du ikke tilgang på dette må du kanskje bruke penger på å leie av privat tilbyder.
 • Innskannet materiale vil være tilgjengelig elektronisk for alle som har rettmessig tilgang. I et arkivmagasin kan det fort bli trangt om plassen. Et digitalt format vil gi flere muligheter til å studere materialet samtidig.
 • Du unngår slitasje på originaldokumenter.
 • Et digitalt arkiv er fullgod erstatning for et papirarkiv.
 • OCR-leste dokumenter vil være søkbare. Det vil være lettere å finne informasjon i et slikt arkiv enn i et papirarkiv.
 • Arkiver som ellers bare blir oppbevart, kan som skannet arkiv også bli brukt.
 • Skanner du for kassasjon unngår du samtidig innkjøp av dyre, syrefrie arkivbokser.

 

Som totalleverandør står vi for hele prosesskjeden:

 • Kartlegging, B/K-vurdering
 • Uttrekk fra elektronisk arkiv-/fagsystemer
 • Arkivbeskrivelse
 • Registering
 • Ordning
 • Skanning
 • OCR-behandling
 • Generering av elektroniske pakker for avlevering til arkivdepot
 • Tilrettelegging av digitalisert materiale for import til saksbehandlings- og fagsystemer
 • Tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale i portalløsning (Asta Innsyn).

 

 

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 

Kontakt oss

 • Bilde av Morten Evensen
  Morten Evensen
  Daglig leder -
  (+47) 901 50 049
 • Bilde av Cille Jacobsen
  Cille Jacobsen
  Leder Avdeling for programvare og kurs -
  (+47) 21 38 65 27
 • Bilde av Frode Reime
  Frode Reime
  Leder Avdeling for arkivtjenester -
  (+47) 21 38 69 78
 • Trond Negaard
  Leder Avdeling for elektronisk uttrekk -
  (+47) 922 98 849
 • Håkon Jensen
  Produkteier -
  (+47) 928 64 670
 • Henning Hansen
  Driftssjef/kursholder -
  (+47) 21 38 61 92