Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Øvrige arkivtjenester


Ønsker du å utarbeide arkivnøkkel, arkivplan og arkivrutiner? Eller å innføre elektronisk arkiv og saksbehandling?

Vi kan hjelpe deg med:

Arkivnøkkel
Vi kan utvikle ny arkivnøkkel eller revidere den gamle.

Målet er å lage en arkivnøkkel som er funksjonell og brukervennlig. Arkivnøkkelen skal gjenspeile arkivskapers saks- og arbeidsområder, og skal oppfylle gjeldende forskriftskrav og prinsipper for arkivnøkler i statsforvaltningen. Arkivnøkkelen bør også ta høyde for nye tildelte arbeids- og ansvarsoppgaver, og eventuelle fremtidige fremtidige omorganiseringer i virksomheten.

Man bør revidere arkivnøkkelen ved periodisering, eller innføring av nytt saksbehandlingssystem. Vi vil da utvikle arkivnøkkelen på en slik måte at den enkelt vil kunne implementeres i det fremtidige elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet.

Arbeidet utføres i samarbeid med arkivskaper og de som skal bruke arkivnøkkelen. For private og mindre virksomheter som ikke omfattes av Arkivloven kan vi skreddersy en mindre omfattende arkivnøkkel. Vi kan utarbeide arkivnøkkelen i sin helhet eller bistå som rådgiver i arbeidsprosessen.

Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling
Vi kan gi råd og veiledning i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling.

Periodisering og bortsetting
Vi kan utføre periodisering og bortsetting av arkivmaterialet. Vi kan komme med forslag til inndeling i arkivdeler ut fra Noark-standarden.

Arkivplan
Vi kan utarbeide arkivplan for din virksomhet. Vi kan utforme planen i sin helhet eller fungere som rådgiver i arbeidsprosessen.

Arkivrutiner
Vi kan gjennomgå arkivrutinene i din organisasjon og komme med forslag til forbedringer tilpasset arkivforskriften og Noark-standarden. 

Kontakt oss

 • Bilde av Morten Evensen
  Morten Evensen
  Daglig leder -
  (+47) 901 50 049
 • Bilde av Cille Jacobsen
  Cille Jacobsen
  Leder Avdeling for programvare og kurs -
  (+47) 21 38 65 27
 • Bilde av Frode Reime
  Frode Reime
  Leder Avdeling for arkivtjenester -
  (+47) 21 38 69 78
 • Trond Negaard
  Leder Avdeling for elektronisk uttrekk -
  (+47) 922 98 849
 • Håkon Jensen
  Produkteier -
  (+47) 928 64 670
 • Henning Hansen
  Driftssjef/kursholder -
  (+47) 21 38 61 92