STYRET

Perioden 2021/2022

Stiftelsen Asta har fått nytt konstitutert styre for perioden 2021/2022.

Atle Skjekkeland, styreleder

Wenche R. Lund, nestleder

Unn Elisabeth Huse, styremedlem

Lewi Nordby, styremedlem

Lars Kogstad Brodal, styremedlem (ansattrepr.)

moderne styrerommet