Using a Computer

GRUNNKURS

For de litt uerfarne

Arkivfaglig introduksjonskurs
Mangler du arkivfaglig erfaring? Arkivfaglig introduksjonskurs er et halvdagskurs beregnet på deg som har liten eller ingen arkiverfaring. Kurset gir et innblikk i grunnleggende arkivkunnskap og arkivforståelse, og er ment som en introduksjon i faget før man går på Asta Basis. Det vil imidlertid også være nyttig for nye arkivmedarbeidere som ikke skal jobbe med programvaren Asta.

Innhold:

 • Hva er arkiv, og hvordan oppstår de?

 • Gjennomgang av sentrale, arkivfaglige begreper

 • Arkivlandskapet og relevant lovverk

 • Proveniens

 • Hvordan forholde seg til et arkiv?

 • Allment arkivskjema

 • Viktige prinsipper ved ordning

 • Litt om oppstart i Asta

Pris kr. 2835,-

 

Asta Basis
Introduksjonskurs med fokus på arkivregistrering og de mest brukte funksjonene i Asta.

Innhold:

 • Programmets oppbygging

 • Registrering av arkiv og arkivenheter med deres innbyrdes relasjoner

 • Detaljregistrering av foto, tegninger og kart

 • Hvordan knytte til digitale elementer

 • Klausulering

 • Registrering av aktør, deriblant arkivskaper, og relasjonene de har til hverandre og arkivenhetene

 • Flytting, renummerering og inkorporering av arkivenheter

 • Utskrifter av rapporter, arkivlister, etiketter med mer

 • Enkelt og avansert søk i Asta

Pris kr. 4400,-

 

Asta Administrasjon
Dette kurset tar i hovedsak for seg mer spesialiserte funksjoner i Asta. Kursdeltakerne bør ha kjennskap til de mest brukte funksjonene i Asta, og forutsetter kunnskaper tilsvarende Asta Basis.

Innhold:

 • Depotstyring - hvordan opprette magasiner og bruke Asta til å ha kontroll på arkivbestanden og dens plassering

 • Aksesjon/tilvekst

 • Brukeradministrasjon - hvordan opprette nye brukere, gi programtilganger, opprette nye depoter, akkumulatorer og liknende

 • Import/eksport

 • Massedigitalisering - knytte større mengder digitalt materiale til registreringene

Pris kr. 4400,-

 

VIL DU VITE MER?

Sognsveien 221, 0862 Oslo

21 38 65 27

Takk for innsendingen din!