Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Asta Mapper


Asta Mapper representerer en ny og enklere metodikk for uttrekk av elektroniske arkiver.

Vi har utviklet Asta Mapper for å forenkle uttrekksprosessen. Asta Mapper kan anvendes ved uttrekk fra både Noark-databaser og fagsystemer. Ved hjelp av Asta Mapper vil vi foreta en analyse av databasen. Etter analyse av dataene produserer Asta Mapper en lettfattelig testrapport. Rapporten danner et oversiktlig grunnlag for videre klargjøring av uttrekket for deponering. I samarbeid med arkivskaper vil vi først korrigere feil og avvik. Arkivskaper vil dermed ha kontroll på hele prosessen.

Uttrekk som er produsert med Asta Mapper kan konverteres til en Asta-fil og importeres til Asta. Dette vil gi innsyn i deponerte elektroniske arkiver. Denne funksjonaliteten vil komme i 2017.

Et fagsystem må ofte vurderes for bevaring og kassasjon. Vi kan bistå i dette arbeidet. Stiftelsen Asta har lang erfaring med bevarings- og kassasjonsvurderinger.

Modell som beskriver prosesser og handlinger knyttet til Asta Mapper
Modell som beskriver prosesser og handlinger knyttet til Asta Mapper

Kontakt oss