Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Uttrekk


Elektroniske arkiver skal bevares, sikres og avleveres på lik linje med fysiske arkiver. Dette gjøres ved å foreta et uttrekk av arkivets database. Uttrekket blir deretter testet og deponert i et arkivdepot. Et uttrekk vil si å skille data som skal bevares fra programvaren som opprinnelig skapte dem.

Uttrekk og deponering av en database
- vi hjelper deg

Når et uttrekk skal deponeres eller avleveres til et arkivdepot, vil det bli testet av mottakende arkivdepot. En slik test vil ofte avdekke feil og avvik i uttrekket. Testene er til for å sikre at uttrekkets data er autentiske og konsistente. For å få uttrekket godkjent av depot må man korrigere og kommentere uttrekkets feil og avvik.

Uttrekk av arkiver kan for mange arkivskapere virke som et omfattende arbeid hvor man overlater arbeidet til IT-konsulenter. Mange opplever at man mister arkivfaglig kontroll med arkivet, og nøler derfor med å foreta uttrekk. Vårt mål er å ta uttrekket tilbake til arkivaren, og vår løsning har vi kalt Asta Mapper.

Kontakt oss