Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Arkivportalen


Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av de ulike arkivinstitusjonenes kataloger. Arkiver registrert i Asta 5 kan publiseres på Arkivportalen.

Unik søketjeneste

Arkivportalen ble etablert i 2010, og er utviklet og driftet av Stiftelsen Asta.

Arkivportalen.no er en nettbasert søketjeneste for arkiver på tvers av depotinstitusjoner. Arkivene publiseres fra programmet Asta 5. Gjennom Arkivportalen kan man søke i materialet og foreta bestillinger av materiale for digitalisering, papirkopi eller til lesesal (avhengig av hvilke tjenester depotinstitusjonen tilbyr).

 

Arkivverket, kommunale og private arkivinstitusjoner og arkivskapere samt museer og biblioteker er noen av institusjonene som publiserer på Arkivportalen.


Arkivportalen inngår i en nasjonal strategi for formidling av kulturmateriale. Sammen med tjenester som Digitalt museum og biblioteksystemene skal det leveres data til to sentrale søketjenester; Norvegiana er en nasjonal søketjeneste som gir brukerne mulighet til å søke på tvers av alle kildeleverandører i Norge. Europeana er en tilsvarende tjeneste på europeisk nivå.

Programmering til Arkivportalen

Trenger du hjelpeverktøy ved programmering til Arkivportalen? Klikk på lenken: API

Kontakt oss