Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Om oss


Norges fremste leverandør innen arkivordning, uttrekk av elektroniske arkiver og andre arkivfaglige konsulenttjenester.

Bakgrunn og formål

Stiftelsen Asta ble opprettet 18. september 1995 av Arkivforbundet (tidligere Landslaget for lokal- og privatarkiv) i samarbeid med Riksarkivaren.

Stiftelsens overordnede formål er å fremme standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av informasjon om arkivbestanden i offentlige og private virksomheter. Dette skjer ved hjelp av informasjonssystemet Asta 5, Arkivportalen, Asta Mapper og ved å levere konsulenttjenester innenfor praktisk arkivarbeid.

Gjennom 20 år har vi utviklet oss til Norges fremste leverandør innen arkivordning, uttrekk av elektroniske arkiver og andre arkivfaglige konsulenttjenester. Stiftelsen har 35 høyt kvalifiserte ansatte med mange års erfaring med arkivarbeid.

Kontakt oss