Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Ordner gamle klientsaker på papir

Prosjektleder Linda Berg Hole (til venstre) og arkivleder Elisabeth Gade i Skedsmo kommune foran pappeskene med nedpakkede klientmapper fra NAV Skedsmo.

Stiftelsen har inngått avtale med Skedsmo kommune om ordning av 110 hyllemeter med eldre klientsaker fra NAV Skedsmo.

Fullelektronisk i 2013
NAV Skedsmo innførte fra årsskiftet 2013 fullelektronisk arkiv for klientsaker etter Sosialtjenesteloven. Inntil da hadde klientsakene blitt lagret på papir. Gamle klientsaker på papir tar mye plass, og Skedsmo kommune tok derfor i januar i år kontakt med Stiftelsen Asta for assistanse. Prosjektleder Linda Berg Hole fra Stiftelsen var på befaring der i februar i år. Besøket ga grunnlag for å gi tilbud på ordning, merking, pakking, listeføring og oppbevaring av papirarkivet i tråd med arkivforskriftens bestemmelser. Arkivmaterialet ble dannet i perioden 2009 og fram til fullelektronisk arkiv ble innført fra 1.1.2013.

110 hyllemeter
Tidligere denne uken kom det derfor ca. 50 hyllemeter med klientmapper fordelt på 90 flytteesker til Stiftelsens lokaler i riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo. Når man rydder i arkivet får man gjerne bedre plass og mer oversikt. Et ikke helt uvanlig eksempel på det var at ytterligere 60 hyllemeter med klientmapper i kommunens lokaler ble «funnet» under nedpakking. Disse viste seg å høre til materialet som kommunen allerede hadde avtalt å sende til ordning. Det resterende materialet fra NAV Skedsmo blir levert Stiftelsen i juni, og ordningsprosjektet vil da komme i gang. 

Tidligere kunde
Stiftelsen Asta har også tidligere utført ordningsoppdrag for Skedsmo kommune. I 2015 ordnet og registrerte Stiftelsen kopibøker, journaler og et sakarkiv fra sentraladministrasjonen.

24. mai 2017

Kontakt oss