Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Nyhetsarkiv

Under finner du saker som tidligere er blitt publisert. Nyhetsarkivet blir ikke vedlikeholdt, og innholdet her kan være utdatert.


Ordner gamle klientsaker på papir

Stiftelsen har inngått avtale med Skedsmo kommune om ordning av 110 hyllemeter med eldre klientsaker fra NAV Skedsmo. LES MER

Sarpsborg kommune

Sammen med kommunene Tune, Varteig og Sarpsborg ble gamle Skjeberg kommune innlemmet i storkommunen Sarpsborg i 1992. Sarpsborg kommune ga oss oppdraget med å ordne arkivet etter Teknisk etat. LES MER

Ordner arkivene etter Norges veterinærhøgskole

Veterinærutdanningen flytter om få år fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Adamstuen til NMBU Campus Ås. Dermed må universitetet gjøre noe med arkivene etter Norges vete.. LES MER

Arbeidet med bevaring er i gang

Justis- og beredskapsdepartementet har startet opp arbeidet med å bevare sitt papirarkiv fra 2004-2009. Arkivet ble skadet som en følge av terroranslaget i Grubbegata 22. juli 2011. LES MER

EBY fikk avlevert gammelt personalarkiv til Oslo Byarkiv

Gamle personalarkiver kan by på mye historie. Det gjelder ikke minst personalarkivet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune. LES MER

Akershus fylkeskommune:

Stiftelsen Asta har hatt sammenhengende prosjekter for Akershus fylkeskommune (AFK) siden 2007. Til sammen er nærmere 1500 hyllemeter med materiale blitt ordnet. Nesten halvparten er skolearkiver. LES MER

UD-arkivene har vakt interesse

Nordisk Arkivnyt har i sin siste utgave 1/2017 laget en artikkel om arbeidet vi har gjort for Utenriksdepartementet de siste ti årene. LES MER

8. mars på Riksarkivet for litt over 100 år siden:

Stiftelsen Asta har siden 2012 hatt gående et ordningsprosjekt for Finansdepartementet, og som nå er i sluttfasen. I anledning den internasjonale kvinnedagen bringer vi her en liten smakebit. Hva var .. LES MER

Nye 500 meter med Eidsvoll kommune

Stiftelsen Asta fikk for kort tid siden oppdraget med å ordne 500 hyllemeter med arkivmateriale etter Eidsvoll kommune. LES MER

Ny rammeavtale med Norad

Norad og Stiftelsen Asta inngikk nylig ny rammeavtale for levering av arkivfaglige tjenester. Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for to års forlengelse. LES MER

Ledige stillinger i Stiftelsen Asta!

Vi søker ansatte i heltidsstillinger på prosjektbasis. Blir du vår nye kollega? LES MER

Arkivsituasjonen i kommunene:

«Some things are rotten in the state of Denmark», sa Marcellus i Shakespeares stykke «Hamlet». Heller ikke når det gjelder status for bevaring og avlevering av papir- og elektroniske arkiver til depot.. LES MER

Aust-Agder museum og arkiv, avdeling Kuben:

Inntil nylig var det bare de kommunale arkivene fra Kuben som var gjort søkbare på Arkivportalen. Nå er også de private arkivene kommet til. LES MER

Stiftelsen Asta har fått nytt styre

Stiftelsen Asta har fått nytt konstituert styre for perioden 2017/2018. LES MER

Dro over fjellet til Asta-kurs

Line Iversen og Cecilie Rørstad fra Stiftinga Sunnmøre Museum deltok i forrige uke på kurs i Asta Basis og Asta Administrasjon. De sier seg godt fornøyde med det faglige utbyttet etter to lange kursda.. LES MER

De mest leste sakene i 2016

Vi presenterte en rekke arkivfaglige nyheter for våre lesere i 2016. Under finner du de tre mest leste sakene våre fra fjoråret. LES MER

Gjennomførte pilotprosjekt på 22. juli-arkiv

Stiftelsen Asta gjennomførte denne uken et pilotprosjekt for Justisdepartementet. Prosjektet omfatter ordning av arkivmateriale som ble skadet under terrorangrepet mot Regjeringskvartalet 22. juli 201.. LES MER

Børster støv av "utgåtte" tenner

Østfold fylkeskommune inngikk nylig avtale med Stiftelsen Asta om ordning av 250 hyllemeter med pasientjournaler fra den offentlige tannhelsetjenesten. LES MER

Kontakt oss