Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Nyhetsarkiv

Under finner du saker som tidligere er blitt publisert. Nyhetsarkivet blir ikke vedlikeholdt, og innholdet her kan være utdatert.


Norsk industriarbeidermuseum

Asta Drift er et tilbud til brukere av programvaren Asta som ønsker å sette bort driften av server, vedlikehold av database og håndtering av back-up. Stiftelsen Asta opplever nå en økende interesse fo.. LES MER

Riksarkivarens skrekkstatistikker

Hele 54% av landets kommuner har aldri tatt uttrekk fra sine bevaringsverdige systemer. Situasjonen for digitale arkiver i statlig og privat sektor er også svært alvorlig. LES MER

Storebrand kartlegger gamle arkiver

Man kan ikke ta vare på absolutt alt. Denne «livsvisdommen» gjelder også for tilårskomne selskaper med svulmende arkiver. Vi har bistått Storebrand med å gjøre en vurdering av hva som bør beholdes og .. LES MER

Oslo kommune får nye bk-regler

Oslo kommune har pålagt alle etater å gjennomgå arkiver og systemer. Dette er en del av arbeidet med å lage nye retningslinjer for bevaring og kassasjon (bk). Alle virksomheter må selv kartlegge egne .. LES MER

Skeive arkiver på Arkivportalen

Har du noen gang hørt om Skeivt arkiv? Ikke det? Arkivet ble etablert i 2016, og er en del av Universitetsbiblioteket i Bergen. LES MER

Riksarkivet 200 år:

Stiftelsen Asta er mangeårig samarbeidspartner med Riksarkivet og leietaker i Riksarkivbygningen. Det var derfor naturlig at også vi ble invitert til Riksarkivets store jubileumskonferanse i dag. LES MER

Ordner gamle klientsaker på papir

Stiftelsen har inngått avtale med Skedsmo kommune om ordning av 110 hyllemeter med eldre klientsaker fra NAV Skedsmo. LES MER

Sarpsborg kommune

Sammen med kommunene Tune, Varteig og Sarpsborg ble gamle Skjeberg kommune innlemmet i storkommunen Sarpsborg i 1992. Sarpsborg kommune ga oss oppdraget med å ordne arkivet etter Teknisk etat. LES MER

Ordner arkivene etter Norges veterinærhøgskole

Veterinærutdanningen flytter om få år fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Adamstuen til NMBU Campus Ås. Dermed må universitetet gjøre noe med arkivene etter Norges vete.. LES MER

Arbeidet med bevaring er i gang

Justis- og beredskapsdepartementet har startet opp arbeidet med å bevare sitt papirarkiv fra 2004-2009. Arkivet ble skadet som en følge av terroranslaget i Grubbegata 22. juli 2011. LES MER

EBY fikk avlevert gammelt personalarkiv til Oslo Byarkiv

Gamle personalarkiver kan by på mye historie. Det gjelder ikke minst personalarkivet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune. LES MER

Akershus fylkeskommune:

Stiftelsen Asta har hatt sammenhengende prosjekter for Akershus fylkeskommune (AFK) siden 2007. Til sammen er nærmere 1500 hyllemeter med materiale blitt ordnet. Nesten halvparten er skolearkiver. LES MER

UD-arkivene har vakt interesse

Nordisk Arkivnyt har i sin siste utgave 1/2017 laget en artikkel om arbeidet vi har gjort for Utenriksdepartementet de siste ti årene. LES MER

8. mars på Riksarkivet for litt over 100 år siden:

Stiftelsen Asta har siden 2012 hatt gående et ordningsprosjekt for Finansdepartementet, og som nå er i sluttfasen. I anledning den internasjonale kvinnedagen bringer vi her en liten smakebit. Hva var .. LES MER

Nye 500 meter med Eidsvoll kommune

Stiftelsen Asta fikk for kort tid siden oppdraget med å ordne 500 hyllemeter med arkivmateriale etter Eidsvoll kommune. LES MER

Ny rammeavtale med Norad

Norad og Stiftelsen Asta inngikk nylig ny rammeavtale for levering av arkivfaglige tjenester. Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for to års forlengelse. LES MER

Ledige stillinger i Stiftelsen Asta!

Vi søker ansatte i heltidsstillinger på prosjektbasis. Blir du vår nye kollega? LES MER

Arkivsituasjonen i kommunene:

«Some things are rotten in the state of Denmark», sa Marcellus i Shakespeares stykke «Hamlet». Heller ikke når det gjelder status for bevaring og avlevering av papir- og elektroniske arkiver til depot.. LES MER

Kontakt oss