Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Arkivkurs


Stiftelsen holder kurs i både Asta og Arkivportalen i riksarkivbygningen. På forespørsel kan vi også holde kurs hos kunde. Se kurskalenderen for program, dato og påmelding. Vi kan også tilby skreddersydde kurs. Ta kontakt med oss.

Grunnkurs

Arkivfaglig introduksjonskurs
Mangler du arkivfaglig erfaring? Arkivfaglig introduksjonskurs er et halvdagskurs beregnet på deg som har liten eller ingen arkiverfaring. Kurset gir et innblikk i grunnleggende arkivkunnskap og arkivforståelse, og er ment som en introduksjon i faget før man går på Asta Basis. Det vil imidlertid også være nyttig for nye arkivmedarbeidere som ikke skal jobbe med programvaren Asta.

Innhold:

 • Hva er arkiv, og hvordan oppstår de?
 • Gjennomgang av sentrale, arkivfaglige begreper
 • Arkivlandskapet og relevant lovverk
 • Proveniens
 • Hvordan forholde seg til et arkiv?
 • Allment arkivskjema
 • Viktige prinsipper ved ordning
 • Litt om oppstart i Asta

Pris kr. 2840,-

 

Asta Basis
Introduksjonskurs med fokus på arkivregistrering og de mest brukte funksjonene i Asta.

Innhold:

 • Programmets oppbygging
 • Registrering av arkiv og arkivenheter med deres innbyrdes relasjoner
 • Detaljregistrering av foto, tegninger og kart
 • Hvordan knytte til digitale elementer
 • Klausulering
 • Registrering av aktør, deriblant arkivskaper, og relasjonene de har til hverandre og arkivenhetene
 • Flytting, renummerering og inkorporering av arkivenheter
 • Utskrifter av rapporter, arkivlister, etiketter med mer
 • Enkelt og avansert søk i Asta

Pris kr. 3920,-

 

Asta Administrasjon
Dette kurset tar i hovedsak for seg mer spesialiserte funksjoner i Asta. Kursdeltakerne bør ha kjennskap til de mest brukte funksjonene i Asta, og forutsetter kunnskaper tilsvarende Asta Basis.

Innhold:

 • Depotstyring - hvordan opprette magasiner og bruke Asta til å ha kontroll på arkivbestanden og dens plassering
 • Aksesjon/tilvekst
 • Brukeradministrasjon - hvordan opprette nye brukere, gi programtilganger, opprette nye depoter, akkumulatorer og liknende
 • Import/eksport
 • Massedigitalisering - knytte større mengder digitalt materiale til registreringene

Pris kr. 3920,-

Pris Asta Basis + Asta Administrasjon: Kr. 7430,-

Påbyggings- og spesialkurs

Stiftelsen arrangerer spesialkurs som egner seg for erfarne brukere.

Asta Påbygging

Kurset har blant annet fokus på klausulering, registreringsstandard og annet som vil bidra til å forbedre arkivregistreringene i Asta. Det legges opp til diskusjoner og utveksling av erfaringer underveis.

Innhold:

 • Hvorfor arkivbeskrivelse?
 • Registreringsstandarder
 • Hva er et godt beskrevet arkiv?
 • Hvilke muligheter har man for å berike data i ettertid?
 • Klausulering (ulike lovhjemler, hvordan registrere sensitive data i Asta, tilgangskode m.v.)

Pris kr. 3200,-


Arkivportalen

Kurset har fokus på hvordan institusjonene kan presentere seg på best mulig måte på portalen. Alle sider ved Arkivportalen blir belyst:

 • Forberedelser
 • Publisering
 • Hvordan håndtere bestillinger fra portalen?
 • Hvordan søke? Dette gir nyttig informasjon om hva man bør tenke på ved registrering.

Pris kr. 3200,-

Asta Masseregistrering
Bruker du Excel for å registrere arkiver? Kurset tar for seg konvertering og importering av arkivregistreringer utført i Excel til Asta.

Innhold:

 • Klargjøring og oppsett av Excel-registreringer
 • Konvertering fra Excel til XML ved bruk av koblingsprotokollen  
 • Import av den konverterte filen til Asta

Pris kr. 3920,-

Felles for alle kursene
Kursmateriell og lunsj er inkludert i kursavgiften.

Med mindre annet ikke er oppgitt, avholdes kursene våre i Folke Bernadottes vei 21 i Oslo (Riksarkivbygningen).


Avbestilling og fakturering
Påmeldingen er økonomisk bindende fra og med 5 virkedager før kursstart. Kan du ikke møte pga. sykdom, refunderes kursavgiften ved fremleggelse av sykemelding fra lege. Husk at du kan overlate kursplassen din til en kollega ved sykdom o.l. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 3 virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmelding:
Klikk på lenken under for å melde deg på kurs:

For øvrige spørsmål rundt kursene, send en mail til Cille Jacobsen: cille@stiftelsenasta.no

Kontakt oss